Wykaz utworów na skrzypce solo bądź w składach kameralnych umieszczony według alfabetycznego spisu kompozytorek

Arnhold Katarzyna (1968-)

   • Szkice do portretu na skrzypce solo 1988
   • Glossary na skrzypce i klawesyn 1989
   •  Przemiany na kwartet smyczkowy 1990
   •  Melancholia  czarne słońce na głos kobiecy , trio smyczkowe i trzech recytatorów1996
   •  Śmiech  jak szelest zeschłych liści– studium szeptu na skrzypce solo 1998
   •  Przenikanie- Zastyganie na skrzypce i fortepian 1999
   • Dusza z ciała wyleciała suplikacje funeralne na bas- baryton , dudy, skrzypce i trzy płaczki 2000

Bacewicz Grażyna (1909-1969)

Koncerty z orkiestrą:

   • I Koncert skrzypcowy (1937)
   • II Koncert skrzypcowy (1945)
   • III Koncert skrzypcowy (1948 ) nagr. MKiS 1955 (nuty)
   • Rapsodia polska na skrzypce (1949)
   • IV Koncert skrzypcowy (1951) nagr. Państwowa II st. 1952 (nuty)
   • V Koncert skrzypcowy (1954)
   • VI Koncert skrzypcowy (1957)
   • VII Koncert skrzypcowy (1965) – nagr. Rządu Belgijskiego i złoty medal na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Królowej Elżbiety Belgijskiej, Bruksela 1965

Utwory kameralne:

   • I Kwartet smyczkowy (1938)
   • II Kwartet smyczkowy (1943)
   • Suita na 2 skrz. (1943)
   • Łatwe duety na tematy ludowe na 2 skrz. (1945)
   • III Kwartet smyczkowy (1947) nagr. MKiS 1955 (nuty)
   • Kwartet na 4 skrz. (1949) (nuty)
   • IV Kwartet smyczkowy (1950) – I nagr. na Międzynarod. Konkursie Kompoz., Liège 1951, Nagr. Pań stwowa II st. 1952 (nuty)
   • V Kwartet smyczkowy (1955) –  II nagr. na Międzynarod. Konkursie Kompoz., Liège 1956 (nuty)
   • VI Kwartet smyczkowy (1960)Wiwat na kl. i kwartet smyczk. (1950)
   • VII Kwartet smyczkowy (1965)
   • Trio na ob., skrz. i wioloncz. (1935)
   • Andante sostenuto na skrz. (lub wioloncz.) i org. (transkrypcja IV cz. Sonaty da camera na skrz. i fort.) (1945)
   • Wiwat na kl. i kwartet smyczk. (1950)
   • I Kwintet fortepianowy (1952) (nuty)
   • II Kwintet fortepianowy (1965)

Utwory na skrzypce i fortepian:

   • Partita (1930)
   • Kaprys nr 1 (1932)
   • Witraż (1932)
   • Kaprys nr 2 (1933 lub 1934)
   • Pieśń litewska (1934)
   • Temat z wariacjami (1934)
   • Andante i allegro (1934)
   • Legenda (1945)
   • Concertino w I—III pozycji (1945)
   • Sonata da camera (1945)
   • Łatwe utwory w I pozycji (1946)
   • Kaprys (1946)
   • II Sonata (1946)
   • III Sonata (1947)
   • Taniec polski (1948)
   • Łatwe utwory w I—III pozycji (1949)
   • Melodia i Kaprys (1949)
   • I Oberek (1949)
   • IV Sonata (1949) – nagr. na Festiwalu Muzyki Pol. 1951, Nagr. Państwowa II st. 1952
   • Taniec antyczny (1950)
   • Taniec mazowiecki (1951)
   • V Sonata (1951)
   • II Oberek (1952)
   • Taniec słowiański (1952)
   • Kołysanka (1952)
   • Humoreska (1952)
   • Partita (1955)

Utwory na skrzypce solo:

   • Sonata (1929)
   • Sonata (1941)
   • Kaprys polski (1949)
   • II Kaprys (1952)
   • II Sonata (1958) (nuty)
   • 4 capricci (1968)
  • Białecka Magdalena (1993-)

 •  Zielona róża  na kwintet smyczkowy, liguarion, alt i baryton (2014)

Białkiewiczówna – Andrault  Irena(1891-1957)

   • Sonata skrzypcowa d-moll
   • Koncert skrzypcowy
   • Kwartet smyczkowy

Błońska  Caputa Alina (1974-)

   • Lutoslawiana na flet, klarnet, skrzypce, wiolonczele, fortepian i perkusje (2001)
   • Out of time na flet , klarnet , skrzypce i wiolonczele( 2001)
   • Entre el cielo y el mar – Lienzos de arena na marimbę, skrzypce i taśmę (2002)
   • Circles na skrzypce, wiolonczelę i kontrabas (2004-2005)
   • Kantate “Christ ist erstanden” na sopran, baryton, skrzypce barokowe, wiolonczele barokowe, violę da gamba i organy (2017)
   • Hacia la verdad como Quijotes / Ku prawdzie jak Don Kiszoci na narratora, skrzypce, wiolonczelę, fortepian i perkusję do słów Cypriana Kamila Norwida  (2018)

Borkowic (Wolbrom) Maryla (1886-)

   • Daphnis et Chloe, Romanza e Intermezzo boemo na skrzypce i fortepian

Bortkun Szpotańska Katarzyna, Ludgarda (1952-)

   • 2 kwartety smyczkowe

Brejza Aleksandra (1963-)

   • Canzona e fughetta na skrzypce (1987);
   • Kwartet smyczkowy (1989);
   • Hommage a Bela Bartók na kwartet smyczkowy (1998)
   • Hommage a Zoltan Kodaly na kwartet smyczkowy (2001)

Brochocka Katarzyna (1982-)

   • Wariacje na skrzypce i fortepian (2002)
   • Concert in uno tempo per violino e orchestra (2007)
   • String Quintet (2008)
   • Halloween Music na klarnet i kwartet smyczkowy lub fortepian (2009)
   • Trio fortepianowe (2009)

Bruzdowicz Joanna (1943-)

   • Wariacje na kwartet smyczkowy (1963)
   • Epigramy na skrzypce solo (1964) (nuty)
   • Per Due na skrzypce i fortepian (1966)
   • Koncert skrzypcowy nr 1 (1975-76)
   • Marlos Grosso Brasileiras „Chant d’amitié” na flet, skrzypce, klawesyn i taśmę (1980)
   • Trio dei Due Mondi na skrzypce, wiolonczelę i fortepian * (1980) (nuty)
   • Trio per Trio, suita tańców na flet, skrzypce i klawesyn (1981)
   • Spring in America, sonata na skrzypce i fortepian (1994)

Buchwald Magdalena (1972-)

   • Decyzje i wahania na skrzypce solo (1994)
   • Impresja na baryton, obój, perkusję, skrzypce i wiolonczelę (1994-95)
   • Intermezzo na kwartet smyczkowy (1996)
   • Berceuse na flet, klarnet basowy, perkusję, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (1999)
   • …erfüllt… na flet, klarnet, fortepian, perkusję, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2006)
   • Clamavi na trabkę, saksofon sopranowy, fortepian, perkusję, skrzypce, altówkę i kontrabas (2006)

Buczek Barbara (1940-1993) 

   • Mikrosonata na skrzypce solo (1968)
   • I Kwartet smyczkowy (1968)
   • Studium na skrzypce solo (1970)
   • Eidos I na skrzypce solo (1977)
   • Koncert na skrzypce i orkiestrę (1979)
   • II Kwartet smyczkowy „Transgressio” (1985) (nuty)

Burzyńska Nikolet ( 1989-)

   • Sententiae na skrzypce solo i orkiestrę (2006)
   • Inflatio na skrzypce solo (2009)
   • Ultima Thule na skrzypce i zespół kameralny (2010)
   • Mirage passage na skrzypce solo i orkiestrę (2011)
   • Curved mirror na skrzypce i live electronics (2012)
   • Orna-mention na skrzypce i fortepian (2012)
   • Kango na skrzypce solo (2013)

Chmielewska Aleksandra (1993-)

   • Tanz der Schloss na kwartet smyczkowy (2011)
   • The snakes charmer na obój i kwintet smyczkowy (2012)
   • Cubik’s rube na kwintet smyczkowy (2012)
   • Noc trzech księżyców na trio smyczkowe (2013)
   • Kwartet smyczkowy nr 1 (2014)
   • Trzy miniatury na obój i kwintet smyczkowy (2015)
   • Tańce żydowskie na klarnet, skrzypce i fortepian (2018)
   • Postcards from Warsaw na kwintet smyczkowy (2019)

Cynk- Mikołajewska Magdalena (1968-)

   • Stretto na kwintet smyczkowy (2004)
   • Planetoida 2246 „Bowell” na skrzypce, wiolonczelę, klarnet i puzon (2009)
   • Planetoida 7747 Michałowski na skrzypce, wiolonczelę, klarnet i puzon (2009)
   • Planetoida 7789 Kwiatkowski na skrzypce, wiolonczelę, klarnet i puzon (2009)
   • Planetoida 21776 Kryszczyńska na skrzypce, wiolonczelę, klarnet i puzon (2009)
   • Planetoida 16689 Vistula na skrzypce, wiolonczelę, klarnet i puzon (2009)
   • Planetoida 3784 Chopin na skrzypce, wiolonczelę, klarnet i puzon (2009)
   • Walc na kwartet smyczkowy (2013)
   • Tango na klarnet, skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2018)
   • Dwa kaprysy wg Franciszka Goi na skrzypce i altówkę (2019)
   • Intermezzo na flet, klarnet, puzon, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2019)
   • Kaprysy wg Franciszka Goi na skrzypce i altówkę (2020)

   Dąbrowska- Rogala Urszula (1983-) 

     • Trzy miniatury na obój, klarnet i skrzypce (2002)

   Długosz Magdalena (1954 Kraków-)

     • Ombraggio na skrzypce i warstwę elektroakustyczną (2002-2003)

   Dołgow-Ciring Irena (1914-1987)

   utwory na skrzypce i fortepian min.

   Dorabialska Helena (1895-1944)

     • kwartety smyczkowe

   Dowgiałło-Zych Zofia (1979 Warszawa-)

     • Światłocienie. Dziennik malarza na sopran i kwartet smyczkowy (2006)
     • Rezonant czerwieni na flet, skrzypce i altówkę (2016)
     • Miktam na flet, skrzypce, klarnet basowy, perkusję, fortepian i warstwę elektroakustyczną (2017)

   Drege Schielowa Łucja (1883- 1962)

     • Sonata na skrzypce i fortepian (1917-18)

   Dubanowicz Wanda (1928-2006)

     • Quasi sonata na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1963)
     • Temat z wariacjami na skrzypce solo (1968)
     • Smutny Antonio – miniatura na skrzypce i fortepian (1968)
     • Etiuda na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1998)

   Dywańska Dorota (1961-)

     • Drzewa Syjonu na kwartet smyczkowy (1999)
     • Die Erdseele (Dusza Ziemi) na mezzosopran, klarnet, waltornię, skrzypce i fortepian (1999-2000)
     • Co ty zrobisz, gdy ja umrę Panie? na mezzosopran, klarnet, waltornię, skrzypce i fortepian (1999-2000)
     • Hymn na mezzosopran, klarnet, waltornię, skrzypce i fortepian (1999-2000)
     • Jesień na mezzosopran, klarnet, waltornię, skrzypce i fortepian (1999-2000)
     • Noc na mezzosopran, klarnet, waltornię, skrzypce i fortepian (1999-2000)
     • Studnia na mezzosopran, klarnet, waltornię, skrzypce i fortepian (1999-2000)
     • Zwiastowanie na mezzosopran, klarnet, waltornię, skrzypce i fortepian (1999-2000)

   Dziewiątkowska- Mleczko Katarzyna (1984-)

     • Trio I na skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2006)
     • Preludium myśli na obój, fortepian, dwoje skrzypiec, altówkę i wiolonczelę (2007)
     • Bir bar edi na tenor, klarnet in B, fortepian i skrzypce (2008)

   Dziewulska Maria (1909-2006)

     • Melodia na skrzypce i fortepian (1951)
     • Kwartet smyczkowy nr 1 (1954)
     • II nagroda  na Konkursie Związku Kompozytorów Polskich, w 1959
     • Tańce i piosenki na dwoje skrzypiec (lub 2 grupy skrzypiec) (1955)
     •  Kwartet smyczkowy nr 2 (1960)
     •  Stravaganza na skrzypce, klarnet, altówkę, 2 wiolonczele i 2 tom-tomy(1966) (nuty)

    Fabiańska- Jelińska Ewa (1989-)

      • Three Pieces na kwartet smyczkowy (2008)
      • There Are More Things na skrzypce, flet, klarnet i fortepian (2014)
      • Fantazja na skrzypce lub altówkę i fortepian (2014)
      • Kujawiaczek i obertas [wersja II] na skrzypce i fortepian (2014)
      • Mater Dei na kwartet skrzypcowy lub altówkowy (2015)
      • Medytacja II na saksofon sopranowy i kwartet smyczkowy (2016)
      • Stabat Mater na sopran, flet, skrzypce, wiolonczelę i klawesyn (2017)
      • Psalm 130 na sopran, baryton, skrzypce i wiolonczelę  (2017)
      • Passacaglia na skrzypce i altówkę (2018)
      • Confessiones na kwartet smyczkowy – teatr instrumentalny  (2019)
      • Two Scandinavian Preludes [wersja II] na skrzypce, fortepian i wiolonczelę (2020)
      • Monolog/Dialog na skrzypce i wiolonczelę (2020)

    Filipowicz Elizabeth  (Mayer)(1794 lub1789 -1841) 

      • Varsovienne na skrzypce i orkiestrę
      • Trzy Walce na skrzypce lub  altówkę i fortepian
      • Divertimento, scherzoso na tematy polskie  na skrzypce i fortepian
      • Fantasia na tematy polskie na skrzypce i fortepian
      • Introdukcja i Rondo na tematy polskie (na skrzypce i fortepian)
      • Rondo alla Polacca na skrzypce z fortepianem
      • Variazioni capricciosi na skrzypce z fortepianem (nuty można zdobyć korzystając z informacji na stronie worldcat.org).

    Filus Sylvia (?-)

      • Accent na kwartet smyczkowy (1996)
      • Accent, transkrypcja na flet i trio smyczkowe (1999)
      • Muzyka do filmu Personal Best w reż. Viktorii Marinov na flet, klarnet, skrzypce, wiolonczelę i fortepian  (2004)
      • Reconciliation na skrzypce, marimbę, harfę, fortepian, kontrabas i perkusję  (2006)
      • Muzyka do filmu Accord parfait w reż. Izabeli Bartosik na mezzosopran, skrzypce, fortepian i instrumenty perkusyjne  (2006)
      • Muzyka do filmu Le danseur de jazz (El negro que ténia el alma blanca) w reż. Benito Perojo na flet, klarnet, skrzypce, wiolonczelę, fortepian i instrumenty perkusyjne  (2011)
      • Muzyka do filmu Cretinetti: troppo bello! w reż. André Deed na flet, klarnet, skrzypce, wiolonczelę, fortepian, harfę i instrumenty perkusyjne  (2011)
      • Danseur de jazz – suite, transkrypcja na flet, clarnet, skrzypce, wiolonczelę i fortepian  (2012)
      • Élégie na skrzypce i fortepian (2014)

    Frączkiewicz- Kirkov Teresa (1953-)

      • Monolit na 3 skrzypiec (1976)
      • Trio smyczkowe (1982)

    Gabryś Ewa (1936-)

      • kwartet smyczkowy 1965

    Garbal Aleksandra (1970-)

      • Chanson na kwintet smyczkowy (1996)
      • Aria na sopran, skrzypce (lub obój) i fortepian (2003)
      • Taniec śniegowych płatków po niebie na trio fortepianowe (2018)
      • Trzy nokturny na skrzypce i fortepian dedykowane Adamowi i Beacie Musialskim (2019)

    Garr Isabelle (1953-)

      • Koncert skrzypcowy (1976)
      • Studia na kwartet smyczkowy( 1979)
      • Souvenir per violono solo (1982)

    Garścia Janina (1920-2004)

      • Dwie sonatiny op. 34 na wiolonczelę (lub skrzypce) i fortepian(1968) (nuty)
      • Drobiazgi, 10 łatwych utworów na skrzypce i fortepian (1969) (nuty)
      • Drobiazgi, 5 łatwych utworów na skrzypce i fortepian (1969) (nuty)
      • Ptaszarnia na skrzypce i fortepian (1994) (nuty)
      • Na strunach harfy op. 85, cykl utworów na harfę pedałową i celtycką oraz harfę ze skrzypcami (lub fletem) (2002)

    Garztecka – Jarzębska Irena (1913-1963)

      • Andante na skrzypce i fortepian (1940)
      • Burleska I na skrzypce i fortepian (1940) (nuty)
      • Nokturn na skrzypce i fortepian (1941)
      • Adagio na skrzypce i fortepian (1941)
      • Concertino na skrzypce z orkiestrą (1943)
      • Burleska II na skrzypce i fortepian (1949)
      • Sonata kameralna na skrzypce i fortepian (1950)
      • Sonatina na skrzypce i fortepian (1951)
      • Suita kameralna na sopran, kwartet smyczkowy i harfę do tekstów ludowych (1951)
      • Mały skrzypek 10 piosenek i tańców ludowych na skrzypce i fortepian (1952) (nuty)
      • Trio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1955)
      • Suita na skrzypce i fortepian (1956)
      • Suita preludiów na skrzypce i fortepian (1956) (nuty)
      • Koncert skrzypcowy (1960)

    Głowicka Katarzyna (1977-)

      • Kołysanka na chór dziecięcy i kwartet smyczkowy (1994)
      • Summer’s day, trzy pieśni do słów Szekspira na kontratenor z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego (2000)
      • Kwartet smyczkowy (2000)

    Gronau  Alicja (1957-) 

      •  I Kwartet smyczkowy  (1984)
      • Kilka spojrzeń na Paulę dla kwartetu smyczkowego (2012)
      • Suita Krasnobrodzka”. Koncert poczwórny na flet, organy, skrzypce, wiolonczelę i orkiestrę smyczkową (2007)
      • Lapidaria ” na saksofon sopranowy i altowy oraz skrzypce  (2007)
      • Last of February ” for String Quartet (2010)
      • Trzy freski nadmorskie do słów własnych na 2 soprany, 2 skrzypiec i orkiestrę symfoniczną (2016)
      • „Dźwiękopole „na saksofon sopranowy i kwartet smyczkowy (2016)
      • „Multidram” do słów własnych z improwizacją w stylu komedii dell’arte na sopran, klarnet, kwartet smyczkowy, kontrabas i fortepian autonomiczny (2016)
      • „Dedykacja” na sopran, flet i kwartet smyczkowy (2017)
      • „Splątanie” z cyklu Meandry na kwartet smyczkowy i figurę przestrzenną z wizualizacją (2018)
      • „Rozdarcie” na trio smyczkowe (2021)

    Gryka  Aleksandra (1977-) 

      • JaIchIJe na kwartet smyczkowy i marimbę (2002)
      • ambeoidal MTOCSs na klarnet, marimbę, fortepian, skrzypce, taśmę i video (2005)
      • NTvacou na recorder kontrabasowy, klawesyn, skrzypce i wiolonczelę (2006)
      • NEI na skrzypce, taśmę i video (2008)
      • The LighetM na kwartet smyczkowy (2009)
      • 10,12,13,-31 na kwartet smyczkowy (2012)

    Grzondziel -Majzel Eleonora (1921-1993)

      •  Theme varie na skrzypce i fortepian (1948)
      •  Sonata na dwoje skrzypiec i kontrabas (1966)

    Hans Olga (1971-)

      • Dwie miniatury na trio smyczkowe (1993)
      • Wersy na kwartet smyczkowy (1996)
      • Concertino da camera na skrzypce solo, wiolonczelę solo i orkiestrę smyczkową (1996)
      • Koncert na skrzypce i orkiestrę (1997)
      • Capriccio na skrzypce i fortepian * (1998)
      • Kwartet smyczkowy nr 2 * (1998)
      • Intermezzo. Adagio na kwartet smyczkowy (2000)
      • Da suonare a tre na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2001)
      • Elegia na skrzypce solo i orkiestrę (2001)
      • Lullaby for M. na kwintet fortepianowy (2002)
      • Dwie melodie na skrzypce i fortepian (2003)
      • Kwartet smyczkowy nr 3 (2003)
      • Kwartet smyczkowy nr 4 (2004)
      • Nokturny na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2006-2007)
      • Arabeska na kwartet smyczkowy (2007)
      • Preludia elegijne na flet i kwartet smyczkowy (2007)
      • Kwartet smyczkowy nr 5 (2008)
      • Locus solus wersja na kwartet smyczkowy (2011)
      • Chwila z muzyką na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2014)

    Hussar Małgorzata (1950-)

      • I kwartet smyczkowy (1979)
      • II kwartet smyczkowy (1981)
      • Trio smyczkowe (1985)
      • Sonata na 2 skrzypiec (1989)
      • Sonata na skrzypce solo (1987)
      • Obrazki polifoniczne na dwoje skrzypiec dla dzieci (1995) (nuty)
      • Temat z wariacjami na skrzypce i fortepian dla dzieci (2001)

    Huszcza Anna Maria  (1987-)

      • naga Z na klarnet, skrzypce, akordeon i kontrabas (2013)
      •  4 for 4 na klarnet, skrzypce, akordeon i kontrabas (2017)
      • 3 pieśni na sopran, flet, skrzypce i fortepian (2020)

    Ignatowicz- Glińska Anna (1968-)

      • Hałas czasu i wnętrze ciszy na kwartet smyczkowy (1994)
      • Oddzielne lądy na saksofon altowy, skrzypce i gitarę (1994)
      • Partita na skrzypce i smyczki (1999)
      • Partita nr 2 na skrzypce solo (2000)
      • Praeter na kwartet smyczkowy (2013)
      • Refleksy / Reflections na marimbę, skrzypce, wiolonczelę, kontrabas i fortepian (2015/2016)

    Iszkowska Zofia (1911-2000) 

      • 2 kwartety smyczkowe (1948/49)
      • Sonata na skrzypce i fortepian (1942)
      • Preludium na skrzypce i fortepian( 1941)

     Jabłońska Daria (1976-)

       • Incarnations of Dream II na skrzypce i taśmę

     Jack Dagmara (1984-)

       • Post tenebras lux na dwa klarnety, fortepian, dwoje skrzypiec, altówkę, dwie wiolonczele i kontrabas (1998)
       • Luminescence na obój, skrzypce, altówkę i perkusję (2001)
       • Siis na flet piccolo, flet, czelestę i czworo

      

     Jaskot Dobromiła (1981-)

       • anAphrase na skrzypce i taśmę (2003)
       • The Spiral of Light na flet prosty (lub poprzeczny), 2 skrzypiec i wiolonczelę (2006)
       • Linearia na kwartet smyczkowy (2007)
       • from the matter of light na głos i kwartet smyczkowy (2008)
       • Hum… na beat-boxera, klarnet, skrzypce, fortepian i perkusję (2009)
       • Aeshna na kwartet fortepianowy (2012)
       • Elferiae na kwartet smyczkowy (2013)
       • Soarrrshtoong na skrzypce solo (2017)

     Jastrzębska Anna (1950-)

       • Creation na kwartet smyczkowy (1978)
       • Mozaika na kwartet smyczkowy (1998)

     Jaźwińska Barbara (1950-)

       • Trio smyczkowe (1979)
       • Flower Shadows na sopran, flet (piccolo), klarnet, skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1980)
       • Incantations na skrzypce solo (1985)
       • Invocations na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1989)
       • To the Evening Star na sopran, flet, klarnet, skrzypce i fortepian (1991)
       • Winter Dreams na flet, klarnet, skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1994)

     Jędrzejewska Anna (1971-)

       • Jaszczurka, spektakl multimedialny na dwie aktorki, trio smyczkowe i syntezator (1994)
       • Pamięci Kantora, spektakl na trzech aktorów, skrzypce i syntezator (1994)
       • Rhizm na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2003)

      Kaszewska – Galin Danuta( 1949-)

        • Miniatura na skrzypce i fortepian (1972)
        • I kwartet smyczkowy (1973)

      Kaszuba Barbara (1983-)

        • Taniec jesieni na skrzypce solo (1992)
        • Kaprys-cadenza na skrzypce solo (1993-94)
        • Mazurek na skrzypce solo (1994)
        • Katarynka na skrzypce i akordeon (1995)
        • Wspomnienie o Januszu Korczaku na skrzypce solo (1995-98)
        • Kwartet smyczkowy (1996)
        • Kontemplacje na skrzypce solo (1996-98)
        • Nastroje, trio na skrzypce, wiolonczelę i akordeon (1997)
        • Droga na skrzypce solo (1997)
        • Trio zawadiackie na skrzypce, altówkę i wiolonczelę (1999)
        • Skrzyp-ak, humoreska na skrzypce i akordeon (2000)
        •  
        • Dalmacja na głos (bas), skrzypce i wiolonczelę według poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (2004)
        • Ptasi Koncert na skrzypce, orkiestrę symfoniczną i głosy ptaków (CD) (2007)
        • Chatting birds na kwartet smyczkowy (2008)

      Kędziora Monika (1971-)

        • Lamento na skrzypce solo  (2006)

      Kisiel Iwona (1972-)

        • Kwartet smyczkowy nr 1 (1992)
        • Kwartet smyczkowy nr 2 (1993)
        • Trio na skrzypce, altówkę i wiolonczelę (1994)
        • Scherzo na cztery smyczki na kwartet smyczkowy (2017)
        • Scherzo for Aga na skrzypce i fortepian (2017)
        • love&hate na trio fortepianowe (2017)
        • Migotanie na kwartet skrzypcowy (2018)
        • Star Waltz na kwartet skrzypcowy (2019)
        • 313 na trio fortepianowe (2019)
        • Koncert „Hollywoodzki” na skrzypce i orkiestrę smyczkową (2020)
        • Miniatura bałkańska na skrzypce i fortepian (2020)
        • Friday, the 13th… na skrzypce solo (2020)

      Klechniowska – Sas Anna (1888-1973) 

        • Legenda na skrzypce i fortepian (1925)

         Kletzinsky Adele (?-?)

        • Barcarolle op. 34 for violin and piano

      Knobler Rachel (1924-2017) 

      Kochaniec Konstancja (1976-)

        • Kolory, duet na skrzypce i światło (1999)
        • Kobieta na skrzypce solo (1999)
        • Kwintet smyczkowy „Szaleństwo” (1999)
        • Sinfonietta Concertante na obój, skrzypce, wiolonczelę i orkiestrę (2009)

      Komiażyk Magdalena (1945-)

        • Kwartet smyczkowy (1967)
        • Trio smyczkowe (1971)

      Komsta Marzena (1970-)

        • Kirp for string quartet (1990)
        • HO-YI-A for amplified violin and harpsichord (1991)
        • Brun na skrzypce solo (1994)
        • Ô! – dans l’ombre pour clarinette, soprano, percussion, violin et violoncelle (2000)

      Kosecka Martyna (1989-)

        • Sztorm na fortepian. wiolonczelę, skrzypce i triangel (2007)
        • Kwartet smyczkowy nr 1 (2009)
        • Latino Variationi na kwartet smyczkowy, fortepian, flet i klarnet (2009)
        • Zadrwoga na skrzypce i fortepian (2011)
        • Sceny miłosne na flet, obój, saksofon, akordeon, fortepian i skrzypce (2012)
        • ENT1701 na flet, obój, waltornię, skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2012)

      Kowalska- Lasoń Justyna (1985-)

        • Kwartet smyczkowy nr 1 (2004)
        • A Light exists in Spring.. na kwartet smyczkowy (2005)

      Krawczyk Agata (1982-)

        • Zadanie numer zero-zero-jeden na skrzypce solo (2005)

      Krzanowska Grażyna (1952-)

        • Kwartet smyczkowy nr 1 (1973)
        • Trio na dwoje skrzypiec i wiolonczelę (1974)
        • Postlude na mezzosopran, flet, gitarę, skrzypce i wiolonczelę (1978)
        • Partita na skrzypce i fortepian * (1979)
        • Rymowanki, trzy łatwe utwory na skrzypce i fortepian * (1980)
        • Kwartet smyczkowy nr 2 * (1980)
        • Dwanaście etiud dla młodych skrzypków * (1981)
        • Cztery kaprysy na skrzypce solo (1981)
        • Cienie na głos żeński, flet i kwartet smyczkowy (1983)
        • Krakowiak, Mazurek i Wiwat na skrzypce i fortepian (1984)
        • Wariacje na temat piosenki Lecha Miklaszewskiego „Uczeń pierwszej klasy” na skrzypce i fortepian * (1985-86)
        • Presenza na skrzypce solo * (1986)
        • Trzy utworki na skrzypce i fortepian * (1994)

      Krzyżanowska Helena (1867-1937)

        • I Sonata na skrzypce  e -moll op28(1912) (nuty)
        • II Sonata a-moll op 43 (1925)
        • Kołysanka  na skrzypce i fortepian
        • Elegia op 40 na skrzypce z fortepianem (nuty)
        • Mazur opus 46 – na skrzypce z fortepianem (nuty) (autorskie opracowanie partii solowej w pdf, partytura w pdf )
        • Medytacja op 42 – na skrzypce z fortepianem (nuty)
        • Kwartet smyczkowy  A- dur op 44 (1925) (nuty)

      Kulenty Hanna (1961-)

        • String Quartet No. 1 (1983-84)
        • Przypowieść o ziarnie, monodram na alt, flet, skrzypce, kontrabas, perkusję i taśmę (1985)
        • Martwa natura ze skrzypcami na skrzypce (1985) (nuty)
        • Cannon na skrzypce i fortepian (1988) (nuty)
        • Violin Concerto No. 1 [wersja I] na skrzypce i orkiestrę kameralną (1992)
        • Cadenza na skrzypce i delay (1992) (nuty)
        • Violin Concerto No. 1 [wersja II] na skrzypce, delay i orkiestrę (1993) (nuty)
        • A Cradle Song na skrzypcę, wiolonczelę i fortepian (1993) (nuty)
        • A Fourth Circle na skrzypce (albo altówkę, albo wiolonczelę) i fortepian (1994)
        • Going Up 1 na skrzypce i kontrabas (1995) (nuty)
        • Violin Concerto No. 2 na skrzypce i orkiestrę symfoniczną (1996)
        • Sierra na skrzypcę i wiolonczelę (1996)
        • Crossing lines na skrzypce, klarnet i fortepian (2001)
        • Five for five na kwintet smyczkowy (2013)
        • Siesta na skrzypce, wiolonczelę i trąbkę (2016)
        • Ambulansik na skrzypce i fortepian (2016) (nuty)

      Kukiełczyńska Klaudia (1971-)

        • Nastroje na dwoje skrzypiec (1996)
        • Quasi passacaglia na skrzypce solo i taśmę (1998)

      Kuls Aleksandra (1991-)

        • Zaskoczenie duet skrzypcowy (2006)
        • Ballada o huśtawce miniatura na skrzypce (2009)
        • Preludium na skrzypce solo (2010)

      Kunkel Renata (1954-)

        • Kwartet smyczkowy nr 1 (1979)
        • Events na skrzypce i perkusje (1980)
        • Mimesis na skrzypce (1981)
        • Kadencja na skrzypce (1983)
        • Idiochromie I na 2 soprany,flet,skrzypce,wiolonczele i perkusje (1985)
        • Idiochromie II na obój i skrzypce (1986)
        • Promethidion na skrzypce (1986)
        • Kwartet smyczkowy nr 2 (1986)
        • Anados na skrzypce (1990)
        • Kwartet smyczkowy nr 3 (1991)

      Kwiatkowska Daria (1969-)

        • Prologue, Aria, and Epilogue na klarnet, skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1999, 2002)
        • Swirl na skrzypce i fortepian (2005)

      Lachowska Stefania (1898-1966)

        • Kwartet smyczkowy ( 1947)
        • Zamknięty krąg na skrzypce, altówkę, wiolonczele i fortepian (1962)
        • 10 miniatur na dwoje skrzypiec (1964) (nuty)
        • opracowania utworów na skrzypce i fortepian

      Landowska Wanda (1879-1959)

        • Jesień na skrzypce i fortepian

      Maciejasz Kamińska Anna (1938-)

        • Trio smyczkowe (1971)
        • For three or four na perkusje ,fortepian, skrzypce i wiolonczele (1976)

      Małek Anna (1977-)

        • Kristallographie na skrzypce, wiolonczelę, gitarę elektryczną i tam-tam (2000)
        • L’exacerbació del romanticisme aboca a la demència na klarnet, skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2001)
        • Papillons noirs na flet, klarnet (klarnet basowy) i skrzypce (2003-2005)
        • Kontrollinstanz na kwartet smyczkowy (2004)
        • To repel ghosts na flet, obój, waltornię, skrzypce i fortepian (2007)
        • Ku najjaśniejszej z gwiazd na chór głosów równych, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2011)

      Markowska- Gerłowska Elise ( 18..-1886)

      Markowska Stępień Jolanta (1955-)

        • Fluktuacje na kwartet smyczkowy (1976)
        • Melorecytacje na mezzosopran, skrzypce, altówkę, wiolonczelę i fortepian (1977)
        • Fluktuacje [2] na kwartet smyczkowy (1978)
         Mouvement 
         na flet i kwartet smyczkowy (1980)
        • Trio 80 na skrzypce, fortepian i perkusję (1980)
        • NOkturn na skrzypce, akordeon i gitarę (1995)
        • I Kwartet smyczkowy (1997)
        • Ludowa kołysanka na trio skrzypcowe (1998)
        • Ksebka na duet skrzypcowy (1999)
        • Pod zaczarowanym muchomorkiem na duet skrzypcowy (2000)
        • Tańczące listeczki na duet skrzypcowy i zespół perkusyjny (2002)
        • Kasztanowe koniki na duet skrzypcowy i zespół perkusyjny (2005)
        • Piosenka niedźwiadka na duet skrzypcowy (2005)
        • In memoriam Jan Paweł II na kwartet smyczkowy (2006)
        • II Kwartet smyczkowy (2007)

      Matuszczak Bernardetta (1937-)

        • Quartetto in dodici parti na kwartet smyczkowy (1980)
        • Kwartet smyczkowy nr 2 (1980)

      de Mezer Agata (1965-)

        • Etiuda na kwartet smyczkowy (1993)
        • Miniatura „AGA” na skrzypce, wiolonczelę, waltornię i fortepian (1995)

      Moszuńska – Nazar Krystyna (1924-2008)

        • Trio smyczkowe (1960)
        • Quartetto per archi (1973-74)
        • Canzona na skrzypce solo (1985)
        • Impresja na kwartet smyczkowy (1997-98)
        • Kwartet smyczkowy nr 3 (1995)
        • Kwartet smyczkowy nr 4 (1998-2003)
        • Koncert na skrzypce i orkiestrę (1999-2000)

      Moyseowicz Gabriela (1944-)

        • Media Vita na głos recytujący (bas), sopran, 2 skrzypiec i wiolonczelę (1961/62)
        • Rapsod na skrzypce i orkiestrę (1964)
        • Marche Funebre na skrzypce i orkiestrę smyczkową (1968)
        • Muzyka w 3 stylach na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1969)
        • Dwa Kaprysy na skrzypce solo (1972)
        • Sonata polska na skrzypce i fortepian (1979/80)
        • II Sonata na skrzypce i fortepian (1987)
        • Memento Mori na 2 fortepiany, trąbkę, puzon, I skrzypce, II skrzypce, violę da gamba i wiolonczelę (1988)
        • Passacaglia na skrzypce (1994)

      Nawrocka Aldona (1977-)

        • Kwartet smyczkowy „Da Requiem” (2001)
        • @tRio na trio smyczkowe (2003)
        • Kwartet smyczkowy nr 2 „Darkness” (2005-2006)

      Niewiadomska – Michałowicz Barbara (1938-) 

        • Expromptum na flet skrzypce i wiolonczele (1984)
       •  Nowicka Ewelina (1982-)

        • Capriccio diabolo per violino solo (1996)
        • Koncert skrzypcowy nr 1 „Obsession” na skrzypce, xylofon i orkiestrę kameralną (1998)
        • Koncert skrzypcowy nr 2 „Concerto ebraico” na skrzypce i orkiestrę symfoniczną (1999)
        • Trio rococco na troje skrzypiec (2000)
        • Koncert skrzypcowy nr 3 „Saltatio vitae et mortis” na skrzypce, klawesyn i orkiestrę kameralną (2004)
        • Sonata variabilis na skrzypce solo (2005)
        • Meditation für Violine und Klavier (2006)
        • Kaddisch1944 für Violine und Klavier (2007) (nagranie cz I), (cz II)
        • Kaddisch 1944 na skrzypce i orkiestrę smyczkową (2007)
        • Jongleurs na dwoje skrzypiec (2009) (nagranie)
        • Glezele Yash na skrzypce i fortepian (2010)
        • Atonali na skrzypce solo (2010)
        • Strawinskana na skrzypce solo (2012)
        • Hasida na dwoje skrzypiec, wiolonczelę i fortepian (2013)
        • Haggada na skrzypce solo (2018)
        • Hava Nagila Variations na dwoje skrzypiec (2020) (nagranie)
        • Orient Express na sopran, mezzosopran, klarnet, skrzypce, flet, dwa Toy – Piano i fortepia  (2020)

      Ossendowska – Iwanowska Zofia (1887-1943)

      utwory na skrzypce i fortepian:

      Pacholarz Kunz Barbara (1954 – )

        • Trio na troje skrzypiec

      Paciorek Grażyna (1967-)

        • Kwartet smyczkowy 1991

        Panek – Kiszczak Małgorzata (1965-)

        • Nokturn i Scherzo , dyptyk na skrzypce i fortepian (1987)
        • Trzy spojrzenia w przyszłość na trio smyczkowe (1988)
        • Kwartet smyczkowy (1988)

      Panufnik Roxanna (1968- )

        • Colombine Too [wersja I] na mezzosopran, flet, klarnet, skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1995)
        • Colombine Too [wersja II] na klarnet, kwartet smyczkowy i fortepian (1995)
        • Around Three Corners na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1995)
        • Olivia [wersja I] na kwartet smyczkowy (1996)
        • Undiscover’d Country na skrzypce i chór mieszany (2000)
        • Abraham. Concerto for Hope na skrzypce i orkiestrę (2004)
        • Letters from Burma na obój i kwartet smyczkowy (2004)
        • Second Home [wersja II] na kwartet smyczkowy (2006)
        • Rosena skrzypce solo i zespół kameralny (2007)
        • Four World Seasons na skrzypce solo i orkiestrę smyczkową (2007-2011)
        • The Audience na narratora i kwartet smyczkowy (2009)
        • Cantator & Amanda na fagot solo i kwartet smyczkowy (2011)
        • The Audience na narratora i kwartet smyczkowy (2009)
        • Cantator & Amanda na fagot solo i kwartet smyczkowy (2011)
        • Memories of my Father na kwartet smyczkowy (2013)
        • Down the Rabbit Hole na skrzypce i fortepian (2014)
        • Hora Bessarabia na skrzypce solo (2015)

      Pasternak Klaudia (1980-)

        • Obrazki z Tatr na trio smyczkowe (1998)
        • Diabolicus na skrzypce, wiolonczelę, gitarę elektryczną i fortepian (2000)
        • Devil’s Elbow na kwartet smyczkowy (2004)
        • Ecclesia Psychedelica na sopran, baryton, skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2005-2006)
        • Tulę Cię do serca na sopran i kwartet smyczkowy, do słów kompozytorki (2009)

      Pęcherzewska Anna (1971-)

        • Aforyzm na skrzypce i mały zespół instrumentalny (1995)
        • Kwartet smyczkowy (1997)
        • Koncert skrzypcowy (1999)
        • Scherzo na skrzypce i marimbę (2002)

      Pfeiffer Hanzel Irena (1912-1996)

        • Kwartet smyczkowy (1950)

      Piątek- Stępniewska Katarzyna (1960-)

        • Kwartet smyczkowy (1999)

      Piechowska – Pascal Alina (1937-)

        • Ambitus Sonore   na skrzypce solo (1985)
        • Quartet No.3 'Les éphémères’, for flute, violin, viola and cello

      Podgórska Ewa (1956-)

        • Fantazja na skrzypce solo * (1977)
        •  Sonata na skrzypce solo (1981-82)
        • Kaprys na skrzypce solo (1991)
        • Trio smyczkowe * (1994)
        • Piekło muzyków na skrzypce i syntezator (1995)
        • Letnia improwizacja na skrzypce solo * (1996)
        • In An Undertone na skrzypce, wiolonczelę, fortepian i klarnet (2004)

      Pokrzywińska Maria (1954-)

        • Con espressione” na klarnet basowy i kwartet smyczkowy (1981)

      Porzyc Anna (1985-)

        • Wielokrotny na kwartet smyczkowy (2009)
        • Kwartet II na kwartet smyczkowy (2013)

      Prusiecka Jadwiga (1941-1997)

        • Kwartet smyczkowy (1966)

      Przydworska Anna (1973-)

        • Trzy miniatury na skrzypce i fortepian (1995)
        • Kwartet smyczkowy (1999)
        • Sonata na skrzypce i fortepian(1999)
        • Koncert na skrzypce i orkiestrę (2001)

      Pstrokońska – Nawratil Grayżyna (1947-)

        • TRIO-SONATA na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1967)
        • STUDIO per violino e tam-tam (1977)
        • INCRUSTATION na skrzypce i orkiestrę (1979)
        • ARABESKA na kwartet smyczkowy (1980)
        • PEJZAŻ Z PLUSZCZEM na sopran i 3 skrzypiec (1986)
        • KWARTET LIDYJSKI – MYŚLĄC O ANDRZEJU na kwartet smyczkowy (1994)
        • „W poszukiwaniu wędrującego echa” na dwoje skrzypiec (2000)

      Ptaszyńska Marta (1943-)

        • „Recitativo, arioso e toccata” per violino solo (1969-75)
        • „Classical Variations” na kotły i kwartet smyczkowy (1976)
        • „Dream Lands, Magic Spaces” na skrzypce, fortepian i sześciu perkusistów (1978) (nuty)
        • „Four Portraits” na kwartet smyczkowy (1994)
        • „Distant Voices” na mezzosopran i kwartet smyczkowy (1995)
        • „Concerto grosso” na dwoje skrzypiec i orkiestrę kameralną (1996) (nuty)
        • „Mancala” na dwoje skrzypiec (1996) (nuty)
        • „Mozaiki” na kwartet smyczkowy (2002)

      Puchalska Barbara (1954-)

        • Skąd wieje wiatr na flet , skrzypce i klawesyn (1992)
        • Leśny poemat na fletnie pana , skrzypce i klawesyn (1996)

       Pyzel- Tondera Agata (1964-)

        • Kwartet smyczkowy (1989)
        • Fantazja na skrzypce solo i orkiestrę (2013)

      Ratusińska Weronika (1977-)

        • For Seven Beats na flet, skrzypce i altówkę (1996)
        • Divertimento per archi [wersja na kwartet smyczkowy] (1998)
        • Amarcord na skrzypce i fortepian (2000)
        • Memory from Chamonix na sopran, flet prosty altowy, perkusję, skrzypce i taśmę (2002)
        • Kwartet smyczkowy nr 2 „Ostatnie chwile” (2003)

       Rupniewska Janina (?-?)

        • Valse de concert pour violon et piano

      Sikora Elżbieta  (1943-)

        • „Solo” na skrzypce (1983-84)
        • „Kwartet smyczkowy nr 3 (Ursula in memoriam)” (1999)
        • Koncert skrzypcowy (2018)

      Skalska Szemioth Hanna (1921-1964)

        • Kwartet smyczkowy (1948)

      Skowrońska Janina (1920-1992)

        • Temat z wariacjami na kwartet smyczkowy (1958)

      Skrzypczak Bettina (1962-)

        • Kwartet smyczkowy nr 1 (1986)
        • Kwartet smyczkowy nr 2 (1991)
        • Kwartet smyczkowy nr 3 (1993)
        • Scena na skrzypce i wiolonczelę (2001)
        • Scena 2 na skrzypce i wiolonczelę (2015)

      Sowa Anna (1987-)

        • Seh, do, yek…! na skrzypce, akordeon i elektronikę (2018)
        • Étouffé na akordeon, skrzypce i elektronikę (2019)
        • String Quartet No. 1 (2019)
        • Message for the Year of the Metal Rat II na perkusję, akordeon, fortepian, 2 skrzypiec i elektronikę (2020)
        • Un na saksofony, perkusję, akordeon, skrzypce i elektronikę (2020)
        • piece for saxophone and violin player (2020)
        • It’s Only the End of the World – music theatre na głos, flet, saksofon, perkusję, fortepian, skrzypce, wiolonczelę, wideo i elektronikę (2020)
        • Close Up – instrumental theatre na głos, akordeon, skrzypce i elektronikę (2021)

      Stachurska Anna (1987-)

        • Zolpidem na kwartet smyczkowy (2014)

      Sternicka – Niekrasz Ilza (1898-1932)

        • Kwartet smyczkowy
        • Fuga podwójna na kwintet smyczkowych

      Stępalska Spix Joanna (1967-)

        • Fantazja na skrzypce solo (1990)
        • Scherz! na flet, obój, skrzypce i fortepian (1993)
        • Trio na flet, obój i skrzypce (1993)
        • Evoluzione na skrzypce, fortepian i komputer (1993)
        • Drzewo. Miłość. Wspomnienie, trzy pieśni na sopran, obój, flet, skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1995)
        • Trio – D na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1997)

      Stulgińska Agnieszka (1978-)

        • Tworzywo na skrzypce i flet (2000)
        • KZS na skrzypce, klarnet i fortepian (2001)
        • Spojrzenie światła na skrzypce, klarnet, wibrafon i fortepian * (2004)
        • Zaczarowane Pudełeczko na skrzypce, klarnet, wibrafon, fortepian i taśmę (2005)
        • Impresje na kwartet smyczkowy (2006)
        • Flying Garbage Truck na skrzypce, saksofon, wiolonczelę, akordeon, fortepian i taśmę (2012)
        • Dance with my Breath na flet, klarnet, skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2015)

      Synowiec Ewa (1942-)

        • Kwartet smyczkowy nr 1 (1966)
        • Psalm XXII [wersja I] na alt, flet, skrzypce i czelestę (1967)
        • Trio smyczkowe (1967)
        • Duet na skrzypce i altówkę (1967)
        • Kwartet smyczkowy (ósemkowy) (1971)
        • Martwa natura I na flet, trąbkę, skrzypce, altówkę i wibrafon (1974)
        • Invitation (Martwa natura II) na trąbkę, wibrafon, skrzypce, flet, ksylofon, altówkę, marimbafon, wiolonczelę i klarnet (1974)
        • UDMSW, czyli Martwa natura III (Utwór dla miasta Stalowa Wola) na klarnet, trąbkę, wibrafon, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (1975)
        • Kompozycja jednostronna na skrzypce solo (1976)Wersja nr 3 na skrzypce solo (1976)
        • Fantazja na skrzypce solo (1976)
        • Da camera na flet, skrzypce i wiolonczelę (1977)
        • Kwartet smyczkowy „Resume” (1977)
        • Pory roku na flet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (1978)
        • Psalm XXII [wersja II] na głos, flet, 2 skrzypiec, altówkę i fortepian (1978)
        • Sonata per violino solo (1980)
        • Temat z wariacjami na kwartet smyczkowy (lub zespół smyczków) (1982)

      Szajna -Lewandowska Jadwiga (1912-1994)

        • Dwie etiudy na skrzypce i fortepian (1960)
        • Ballada na skrzypce i orkiestrę kameralną (1964)
        • Sześć utworów na skrzypce i fortepian dla młodych solistów i kameralistów (1978-80)

      Szmytka Jagoda (1982-)

        • Lights na kwartet smyczkowy (2005)
        • Trance na kwartet smyczkowy (2005)
        • Waves na kwartet smyczkowy (2005)
        • Aaiairaia na dwoje skrzypiec (2006)
        • W świetle zielonego słońca na klarnet basowy/klarnet, skrzypce, fortepian, perkusję, śpiew tradycyjny i elektronikę (2011)
        • H / A / U / T, balet na flet, gitarę elektryczną, fortepian/sampler, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2016)
        • means of transport na amplifikowany kwartet smyczkowy (2018)

      Szpineter -Kuniecka Maria (1942-)

        • Trio d’archi ( 1971)

      Szreder Maria (1952-)

        • Concertino na skrzypce i orkiestrę smyczkową (1983)
        • Opowieści na kwartet smyczkowy i taśmę (1983)

      Szwed Katarzyna (1980-)

        • On(e) two na skrzypce, klarnet, wiolonczelę i fortepian (2006)
        • Muzyka do Przejść na skrzypce, wiolonczelę, dwa oboje, fortepian i akordeon (2007)
        • 3D Haiku na skrzypce solo (2009)
        • Alaya-vijnana na fortepian preparowany, skrzypce, wiolonczelę, kontrabas i wideo (2011)

      Szymanowska Maria Agata (1789-1831)

        • Divertissement B- dur na fortepian z towarzyszeniem skrzypiec ( partytura w formie pdf, partia skrzypiec w autorskim opracowaniu)
        • Serenada na skrzypce z fortepianem
        • Theme varie na flet lub skrzypce z fortepianem

      Szymańska Iwonka Bogumiła (1943-) 

        • Mahoniowy koncert na skrzypce i orkiestrę (1975)
        • Hebanowy koncert na skrzypce i orkiestrę (1984)
        • Fantazja w stylu klasycznym na skrzypce i fortepian (1953)
        • Wariacje na temat góralski na kwartet smyczkowy (1968)
        • I kwartet smyczkowy (1968)
        • IIkwartet smyczkowy z fletem (1969)
        • IIIkwartet smyczkowy (1970)
        • IV kwartet smyczkowy (1973)
        • Mozaika na skrzypce i fortepian (1976)
        • V kwartet smyczkowy (1977)
        • VI kwartet smyczkowy (1978)
        • VII kwartet smyczkowy (1985)
        • Fraszki na skrzypce (1984)

      Śniady Marta (1986-)

        • aSH na skrzypce, klarnet, fortepian i perkusję (2012)
        • (lx) na kwartet smyczkowy (2016)

      Świątnicka Kalina (1988-)

        • La lumière kwartet smyczkowy (2005)
        • Une étoile noire kwintet fortepianowy (2006)
        • Matka powieszonych pieśń na bas, skrzypce i fortepian (2007)
        • Wokaliza na mezzosopran, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2008)
        • Poèmes pour Begue do tekstu Jean Lescure na kwartet smyczkowy i mezzosopran (2012)

      Taborowska Katarzyna (1974-)

        • Kwartet smyczkowy nr 1 (1994)
        • Kwartet smyczkowy nr 2 (1998)
        • Ping Violin Tape Pong na skrzypce i taśmę (2000)
        • EQ SOUND na flet, klarnet, skrzypce i wiolonczelę (2002)
        • Kwartet smyczkowy nr 3 (2004)
        • Atmo 01 na skrzypce i taśmę (2004)
        • Elektroberek na skrzypce i taśmę (2004)
        • A toć była cała sprawa na skrzypce i taśmę (2005)
        • Emfaza na skrzypce i orkiestrę symfoniczną (2012)

      Targońska Izabela (1947-)

        • Kwartet smyczkowy (1969)
        • Kwintet smyczkowy (1970)
        • Wariacje na skrzypce solo (1970)

      Trębacz Ewa (1973-)

        • Larghetto na trio smyczkowe i media elektroniczne (1996)
        • IRIVISKIA, (2014-15) duo skrzypce-waltornia z dźwiękiem surround

      Trębicka Maria (1893-1985)

        • Sonata Skrzypcowa (1939)

       Weyna Anna (1978-)

         • Sonatina na skrzypce i fortepian (1999)
         • Fantazja na kwartet smyczkowy (2000)

       Widłak Elżbieta (1941-)

         • Sonata na skrzypce i fortepian (1961)
         • Koncert skrzypcowy (1964)
         • Kwartet smyczkowy (1964)
         • Studia na kwintet smyczkowy (1965)
         • Kwintet genewski na dwoje skrzypiec dwie altówki i wiolonczele (1965-68)

       Wieniawska Irena Regina (1879-1932)

         • Sonata skrzypcowa d-moll (nuty)
         • Berceuse de l’Enfant mourant, Largo, Phryne, Tango na skrzypce i fortepian

       Wnuk-Nazarowa Joanna (1949-)

         • Miniatury na kwartet smyczkowy (1995)

       Woyciechowska z Myszyńskich Leokadia (1858-1930) 

         • Sonaty skrzypcowe
         • miniatury na skrzypce i fortepian
         • kwintety
         • tria

       Woźny Joanna (1973-)

         • silben- meer- farben na flet, klarnet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2004)
         • kahles Astwerk na głos wokalny, flet, skrzypce i wiolonczelę (2007/8)
         • Surfacing na trio smyczkowe (2008)
         • Vom Verschwinden einer Landschaft II na skrzypce, altówkę, wiolonczelę i fortepian (2011)
         • mobile elements na klarnet basowy, puzon, perkusję, fortepian, skrzypce, wiolonczelę i kontrabas (2011)
         • diffraction courses na klarnet, saksofon, 2 perkusistów, fortepian, skrzypce, wiolonczelę i kontrabas (2012)
         • stairs na flet, fortepian, akordeon, skrzypce, altówkę i wiolonczelę

       Zakrzewska – Nikiporczyk Barbara (1946-)

         • Klimaty na kwartet smyczkowy (1972)
         •  Muzyka Platońska na skrzypce, fortepian, organy ,harfę, czelestę i dzwonki (1974)
         • Do światła na róg, skrzypce i harfę (1975)
         • Star dust, koncert skrzypcowy (1978)
         • Dream na kwartet smyczkowy (1979)
         • Enigma na flet, obój, klarnet, fagot, saksofon altowy, skrzypce i wiolonczelę (1979)
         • Fantazja ludowa na flet i kwartet smyczkowy (1979)
         • Na mlecznej drodze na kwartet smyczkowy (1980)

       Zalewska Beata (1967-) 

         • Kwartet smyczkowy (1994)

       Załubska Paulina (1984-)

         • Climax na dwoje skrzypiec i warstwę elektroniczną (2010)
         • Climax II na skrzypce, altówkę i warstwę elektroniczną (2012)
         • Kaleidoscope na skrzypce, klawesyn i warstwę elektroniczną (2017)

       Zawadzka Barbara (1951-)

         • Motif of space na 9 skrzypiec (1977)
         • Monodram na skrzypce (1996)

       Zawadzka Gołosz Anna (1955-) 

         • Improwizacje ornamentalne na dwoje skrzypiec, klarnet, wiolonczele, wibrafon i fortepian (1991)
         • Metafrazy na kwartet smyczkowy (2001)
         • Cadenza na kwartet smyczkowy (2001)
         • Tanviolingo-metamorphrases na skrzypce i fortepian (2003)
         • Tańce rezonansowe na wiolonczelę i kwartet smyczkowy (2005)
         • Solotutti na skrzypce solo (2005)
         • Spettrona skrzypce, fortepian i orkiestrę symfoniczną(2013)

       Zdrojek- Suchodolska Agnieszka (1976-)

         • Kwartet smyczkowy (1996)
         • Duo na skrzypce i fortepian (2009)
         • Muzyczny podarunek na skrzypce i fortepian (2010)
         • Jesienna fotografia na flet, skrzypce, wiolonczelę i klawesyn/fortepian (2011)
         • Wokaliza na skrzypce i akordeon (2015)

       Zielińska Lidia (1953-)

         • Litania na kwartet smyczkowy (1979)
         • Koncert skrzypcowy (1979)
         • Glossa na altówkę lub skrzypce (1986) (nuty)
         • Pleonazm na obój, skrzypce i orkiestrę smyczkową (1986) (nuty)
         • Kwartet smyczkowy (1988)
         • Zoom na skrzypce i orkiestrę (2000)
         • Rapsodia na skrzypce i dźwięki elektroniczne (2004)
         • Canción triste na skrzypce i CD (2010)

       Zubel Agata (1978-)

         • Nokturn na skrzypce solo (1997)
         • Zdjęcia z albumu na marimbę i kwartet smyczkowy (2000) (nuty)
         • Cascando na głos, flet, klarnet, skrzypce i wiolonczelę (2007)
         • What is the Word na głos, flet, skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2012) (nuty)
         • Cadenza na skrzypce solo (2013/14)
         • Violin Concerto na skrzypce i orkiestrę kameralną (2014)

       Zuchowicz Ewa (1957-)

         • Kwartet na obój i trio smyczkowe (1995)
         • Capriccio- fantasia na skrzypce solo (1996)
         • Kwartet smyczkowy (2004)