Polskie kompozytorki

Artyści projektu

Katarzyna GLENSK

Utalentowana polska pianistka, koncertuje jako solistka i kameralistka. W 2018 roku zadebiutowała wraz ze skrzypaczką Joanną Okoń w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Występowała w wielu krajach Europy oraz w Rosji i Chinach. Współpracowała z Estradą Kameralną Filharmonii Narodowej w Warszawie, regularne występuje z recitalami Chopinowskimi, zapraszana jest na festiwale muzyczne. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 4 lat. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną w Opolu w klasie Mariusza Danilewskiego. Jest absolwentką warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof.Bronisławy Kawalla oraz klasie kameralistyki prof. Mai Nosowskiej. Kontynuowała naukę na studiach podyplomowych u prof. Jana Ekiera oraz prof. Bronisławy Kawalla. Sztukę pianistyczną doskonaliła jako stypendystka Trinity College of Music w Londynie.

Katarzyna Glensk w dorobku ma wiele nagród i wyróżnień, między innymi I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Duetów Kameralnych im. L. Janačka (Brno), I nagrodę L. Smith Duo Prize (Londyn) – obie w duecie z Ewą Mizerską, I nagrodę The Chopin Prize (Londyn) oraz II nagrodę w konkursie E. Schumann Duo Prize (Londyn). Artystka stale współpracuje ze znakomitymi instrumentalistami: skrzypaczką Henryką Trzonek ( Frankfurt ), klarnecistą Erwinem Thomczykiem (Darmstadt). Wraz ze skrzypaczką Joanną Okoń nagrała w roku 2018 płytę z nieznanymi utworami kompozytorów polskich Polish Impressions. W duecie z wiolonczelistką Evvą Mizerską nagrała płytę z utworami Krzysztofa Meyera.

Z okazji Roku Chopinowskiego pianistka nagrała płytę z utworami kompozytora. Katarzyna Glensk prowadzi aktywną działalność pedagogiczną, będąc nauczycielem dyplomowanym w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie.

Maria GABRYŚ-HEYKE

Informacje o artystce dostępne na oficjalnej stronie pianistki.

Maria SŁAWEK

Informacje o artystce dostępne na oficjalnej stronie skrzypaczki.

Anna WRÓBEL

Anna Wróbel urodziła się 13 września1981 r. w Warszawie. Pochodzi z rodziny o szerokich tradycjach muzycznych. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fr. Chopina w Warszawie, w klasie prof. A. Wróbla. W 2007 r. miała zaszczyt i niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w kursach zorganizowanych w Caracas, a prowadzonych przez wenezuelskiego wiolonczelistę dr Williama Molinę. Na zakończenie kursu, w ramach uznania dla jej talentu i zdolności została przyjęta w poczet członków elitarnej Latynoamerykańskiej Akademii Wiolonczelowej.

Występowała na wielu Festiwalach, u boku wielu znamienitych polskich artystów oraz jako solistka z zespołem Camerata Vistula, Polską Orkiestrą Radiową pod dyrekcją Łukasza Borowicza, Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia „Amadeus” pod dyrekcją A. Duczmal, z Orkiestrą Warszawskiej Opery Kameralnej i Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej. Koncertowała w wielu miastach Polski, krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w Wenezueli, gdzie w 2010 r. wykonała utwór Piotra Wróbla „Moliendo cafe” oparty na wenezuelskich melodiach ludowych. Wykonanie to, wraz z zespołem Camerata Vistula spotkało się z ogromnym aplauzem wenezuelskiej publiczności. Koncert Anny Wróbel w Caracas zaszczycił też dr Jose Antonio Abreu, twórca wenezuelskiego systemu edukacji muzycznej „El sistema”, który pochwalił zarówno kompozycję, jak i wykonanie. „Moliendo cafe” zostało uroczyście zadedykowane dr Jose Antonio Abreu.

Dokonała wielu prawykonań utworów B. Konowalskiego, Z. Bagińskiego, J. Derfla, J. Maksymiuka, P. Wróbla. Również jako pierwsza, od 1868 r. wykonała i, wraz z zespołem Camerata Vistula nagrała dla „Pro Musica Camerata” – utwór polskiego kompozytora Antoniego Stolpego – „Scena dramatyczna” na wiolonczelę i kwintet smyczkowy. Wraz z pianistą M. Rutkowskim nagrała dla firmy „Dux” Suitę na wiolonczelę i fortepian – innego, znakomitego polskiego kompozytora – Aleksandra Kulikowskiego. Anna Wróbel ma na swoim koncie także pierwsze współczesne wykonanie „Fantazji” na wiolonczelę i orkiestrę symfoniczną A. Stolpego oraz „Serenady” na ten sam skład – M. Popławskiego, a także „Suity” Witolda Maliszewskiego na wiolonczelę i sekstet smyczkowy.

Wraz z pianistą Mariuszem Dropkiem nagrała płytę „Les Larmes”, na której znalazły się polskie miniatury wiolonczelowe. Jest to światowa premiera fonograficzna.

Anna Wróbel, wraz z Rodzicami – Andrzejem Wróblem i Elżbietą Piwkowską-Wróbel tworzy Rodzinne Trio Wiolonczelowe, którego koncerty zawsze spotykają się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony publiczności. Dla tej formacji powstało wiele utworów takich polskich kompozytorów jak Jerzy Maksymiuk, Jerzy Derfel, Benedykt Konowalski, Piotr Wróbel.

Anna Wróbel prowadzi ożywioną działalność koncertową, grając zarówno w zespołach kameralnych i orkiestrach. Występuje też jako solistka.

Anna Wróbel jest też absolwentką muzykologii w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W roku 2012 Anna Wróbel uzyskała tytuł doktora sztuk muzycznych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, a w 2016 otrzymała habilitację.

Wraz z Polską Orkiestrą Radiową pod dyrekcją Łukasza Borowicza nagrała Koncert wiolonczelowy Aleksandra Kulikowskiego, a z zespołem Camerata Vistula nagrałą płytę „Choralis Passeris”, na której znalazły się utwory polskie na wiolonczelę i zespół smyczkowy. Są to, kolejne w dorobku wiolonczelistki – światowe premiery fonograficzne. Artystka nagrała wszystkie kaprysy na wiolonczelę solo Alfredo Piattiego. Album „Tutti i capricci del Signor Piatti” został wydany w wytwórni DUX. Płyta ta otrzymała nagrodę „Supersonic” przyznawaną przez prestiżowy magazyn „Pizzicato”.

Anna Wróbel od 2014 pełni funkcję adiunkta na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, w filii w Białymstoku.

W kręgu zainteresowań Anny Wróbel pozostaje zarówno polska literatura wiolonczelowa oraz historia wiolonczelistów polskich. Artystka jest autorką pierwszej monografii poświęconej polskim wiolonczelistom. Książka „Cudowny to instrument wiolonczella! Historie polskich wiolonczelistów XIX w.” ukazała się nakładem wydawnictwa Polihymnia w 2019.

Ostatnio Anna Wróbel wraz z pianistką Małgorzatą Marczyk nagrała Sonatę f-moll op. 47 Haliny Krzyżanowskiej, a kolejny zbiór polskich miniatur wiolonczelowych znalazł się na płycie „Reverie” wydanej przez DUX. Są to światowe premiery fonograficzne.

fot. Barbara Piotrowska

Włodzimierz PIGŁA - nieoceniona pomoc w gromadzeniu materiałów naukowych

 Włodzimierz Pigła urodzony 27go XI 1950 roku w Warszawie, polski bibliotekarz muzyczny i muzykograf. W 1971 roku otrzymał dyplom PŚSM w Warszawie w klasie wiolonczeli. W latach 1971-76 odbył studia muzykologiczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w klasie prof. Jerzego Pikulika. Od 1976 roku pracuje w Zakładzie  Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej w Warszawie (od 1984 roku jako kustosz, a w latach  1989-1997 jako kierownik) W latach 1991- 96 był przewodniczącym Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Od 1978 roku jest członkiem indywidualnym AIBM. Włodzimierz Pigła regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych  konferencjach bibliotekarzy, bierze udział w pracach Grupy Roboczej Czasopism Muzycznych. Od 2000 roku współpracuje z Repertoire International de la Presse Musicale. Otrzymał odznaczenia: 1986 Zasłużony Działacz Kultury , 1988 Brązowy Krzyż Zasługi.

Prace – Centralny katalog polskich czasopism muzycznych i wydawnictw ciągłych o tematyce muzycznej. Zbiory polskie (Warszawa 1991), Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce. Przewodnik. (razem z Marią Prokopowicz i Andrzejem Spózem, Warszawa 1998 ) , scenariusze i foldery wystaw w Bibliotece Narodowej, Kobieta w muzyce polskiej (Warszawa 1992), Kolekcja muzyczna Witolda Rowickiego (razem z Marią Propkopowicz oraz Pawłem Bagnowskim , Warszawa 1994), Hommage a Chopin, dedykacje, transkrypcje, wariacje. ( z Pawłem Bagnowskim, Warszawa 1999) Borys Lomani (1893-1975), Ruch Muzyczny 1976 nr.18 , Spuścizna kompozytorska Borysa Lomaniego (Biuletyn informacyjny Biblioteki Narodowej 1978 nr 2 ) Der Zentralkatalog der auslandischen Musikzeitschriften in polnischen Bibliotheken (w  Erbe und Gegenwart (…) Tagungsbericht – pod redakcją W. Kerna , Berlin 1979) Warszawskie czasopisma muzyczne 1850-1914 w Kultura Muzyczna Warszawy w II połowie XIX wieku. ( w rwdakcji A. Spóza, Warszawa 1980 ), streszczenie w języku niemieckim FAM XXXIX (1992), Katalog kompozycji  Witolda Friemanna w Adam Mitscha Witold Friemann, Życie i twórczość , Zeszyty naukowa Akademii Muzycznej w Katowicach , (nr 17 Katowice 1980 )\; „W sprawie (Henryka ) Adamusa ,Ruch Muzyczny1981 nr.4 ; Informatory o rękopisach i drukach muzycznych w bibliotekach polskich „ Biblioteka Muzyczna „1983-1984.Warszawa 1986 ; Wspomnienie o prof. A Sladku (1858-1941), Ruch Muzyczny 1987 nr 9; Jerzy Gamblenz 1888-1937, w setną rocznice urodzin, Ruch Muzyczny 1988 nr 1; Katalog rękopisów I. J. Paderewskiego z Małgorzatą a Perkowską , Ruch Muzyczny 1988 nr 3; Spuścizna A. Bryka 1905-1982, Katalog rękopisów Biblioteki  Publicznej im. H. Łopacińskiego  w Lublinie, cz. VI, Lublin 1997 ; Rękopisy muzyczne Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz Opera i operetka lwowska na występach gościnnych w Warszawie w latach 1897-1899 „ Musica Galiciana” t. 5 oraz t. 7, Rzeszów 2000, 2003; hasła w: Encyklopedia muzyczna PWM i Słownik pracowników książki polskiej (Warszawa 1972 ); redakcja ; Katalog zagranicznych czasopism muzycznych w bibliotekach polskich, Kraków 1980.

Zainteresowania badawcze Włodzimierza  Pigły skupiają się na problematyce muzykograficzno- dokumentacyjnej dotyczącej muzyki polskiej XIX i XX wieku. W 2023 roku została wydana bibliografia transkrypcji chopinowskich oraz bibliografia tematyki chopinowskiej w twórczości innych kompozytorów. Gromadzi materiały do słownika polskich kompozytorek i opracowuje biogramy zapoznanych muzyków polskich nie uwzględnionych w leksykonach.