Komiażyk Magdalena

Magdalena Komiażyk (*2. X. 1945 Gdańsk-) pianistka, kompozytorka i pedagog. Od 1980 roku wykłada w Conservatorio Statale di Musica „Evaristo Felice Dall’Abaco” w Weronie.

Informacje o artystce na stronie polmic.pl.

Skrzypcowe utwory kameralne:

  • Kwartet smyczkowy (1967)
  • Trio smyczkowe (1971)