Kołodziejska-Lasota Danuta

Danuta Kołodziejska-Lasota (*26. V. 1922 Komsin k. Czerwińska – † 6. VII. 1998 Warszawa) dyrygentka, skrzypaczka, kompozytorka, pedagog, działaczka społeczna. Studiowała w PWSM w Warszawie skrzypce u prof. Józefa Jarzębskiego i kompozycję u Piotra Rytla. Sztuki dyrygenckiej uczyła się u Faustyna Kulczyckiego. W Poznaniu studiowała kompozycję u Piotra Perkowskiego i dyrygenturę u Waleriana Bierdiejewa. Odbyła także staże dyrygenckie w  Filharmonii w Bukareszcie pod kierunkiem Georga Georgescu oraz w Berlińskiej Komische Oper. Była dyrygentką orkiestry symfonicznej w Kielcach, Filharmonii Śląskiej w Katowicach i Warszawskiej Opery Kameralnej. Występowała w kraju i zagranicą. W Warszawie założyła żeńską orkiestrę kameralną.

Działała w fundacji pomagającej utalentowanej muzycznie młodzieży. Za swoją działalność otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1990).