Komorowska Stefania

Stefania Komorowska (*?-†?) pochodząca z arystokratycznego rodu i działająca w środkowym okresie XIX wieku, autorka drobnych utworów fortepianowych zachowanych w zbiorach WTMu -” Marsz triumfalny” dedykowany cesarzowi Rosji – Aleksandrowi II (ok.1856r.) , oraz Fantazji na fortepian wydanej przez Breitkopf & Härtel w Lipsku (ok. 1846r.) zachowanej w zbiorach BUAM w Poznaniu.