Wiórkowska Halina

Wiórkowska Halina Halina Wiórkowska (*?-†?) kompozytorka, autorka tekstów, akordeonistka i pianistka. Była żoną Jerzego Koszutskiego-Juranda, i należała także do prowadzonego przez niego Chóru Juranda. Po II wojnie światowej pracowała jako nauczycielka muzyki w...

Wirska Kazimiera

Wirska Kazimiera Kazimiera Wirska (*?-† ?) działająca w pierwszej połowie XX wieku kompozytorka muzyki rozrywkowej. Autorka m.in.  tang i  foxtrotów. Jej utwory wykonywał m.in. Tedeusz Faliszewski. Dostępne materiały nutowe na...

Winniczykówna Leokadia

Winniczykówna Leokadia Leokadia Winniczykówna (*?- †?) bliżej nieznana działająca  na przełomie XIX i XX wieku autorka walców koncertowych na fortepian pt. ” Wspomnienia and Zbrucza” . Materiały dostępne są w zbiorach BUAM pod...

Wiśniewska Taida Maria

Wiśniewska Taida Maria Taida, Maria Wiśniewska (*17. V. 1969-)  rytmiczka, kompozytorka i pedagog. Kompozycje ukończyła na uczelni  w Gdańsku w klasie Eugeniusza  Głowskiego  (1998r.) Od 1999 roku zajmowała się nauką improwizacji fortepianowej, rytmiki, oraz...

Widawska – Kotulecki Olga

Widawska – Kotulecki Olga Olga Widawska – Kotulecki (* 25. I. 1967 Kraków-) kompozytorka i pedagog. Jest absolwentką wydziału kompozycji na Akedemii Muzycznej w Krakowie w klasie Buogusława Schaeffera. Swoje kształcenie kontynuowała w Wiedniu , dzięki...