W. Kazimiera

Kazimiera W. (*?-†?) Jedynym śladem twórczości bliżej nieznanej Kazimiery W. jest informacja w Kurierze Warszawskim (1828 r. nr.161 z 17. VI)  o  jej  6 walcach na fortepian wydanych w Warszawie.