Snarska Maria

Snarska Maria Maria Snarska (*?-†?) działająca w połowie XIX wieku  autorka utworów fortepianowych, spośród których zachowały się Mazurka de salon Es- dur  (adnotacja w Kurierze Warszawskim z roku 1859 nr. 54) oraz Souvenir Mazurka dedykowany księciu Nicolas...

S. W.

S. W. Działająca w II połowie  XIX wieku pod inicjałami S. W (*?-†?)   autorka pieśni , o których informują adnotacje w trzech numerach Kuriera Warszawskiego z roku 1875 roku (nr. 126 oraz 156). W składach Sennewalda dostępne były następujące pieśni kompozytorki:...

Słoczyńska Cecylia

Słoczyńska Cecylia Cecylia Słoczyńska (*?-†?) mało znana  kompozytorka działająca w początkach XX wieku. Była nauczycielką muzyki hrabiny Ksawerowej Branickiej, dla której skomponowała utwór na fortepian pt ” Polka. Szczęśliwy rok 1902″, który  dostępny...

Słoczyńska Elżbieta

Słoczyńska Elżbieta Elżbieta Słoczyńska (*?-†?) autorka utworu na fortepian pt. .”Polka bez zazdrości” dostępna wówczas w składach Sennewalda, Bernsteina, Klukowskiego i Spiessa. (Adnotacja w Kurierze Warszawskim z 1849 roku nr....

Sługocka Józefina

Sługocka Józefina Józefina Sługocka (*?-†?) Wydanym w 1856 roku jedynym, zachowanym utworem autorki jest „Campanella polka”  E- dur . ( Adnotacja w Kurierze Warszawskim z 1856 roku nr,...