Schwarz- Sigmand Hermina

Schwarz- Sigmand Hermina Hermina Schwarz- Sigmand (*1880-†?)  pianistka i kompozytorka. Była uczennicą Teodora Leszetyckiego w Wiedniu. Jest autorką suity smyczkowej oraz utworów fortepianowych. Udokumentowane są dwie pozycje autorki: ” Funf Lieder fur...

Schrôder Zofia

Schrôder Zofia Zofia Schrôder (*?-†?)   działająca w II połowie XIX wieku autorka utworów fortepianowych z których zachowało się „Marzenie wieczorne „.  ( Adnotacja w Kurierze Warszawskim z 1865 roku nr. 144...

Semenekoff- Kramarewska Aleksandra

Semenekoff- Kramarewska Aleksandra Aleksandra Semenekoff- Kramarewska (*?-†?)   Kurier Warszawski z 1848 roku nr. 58 i 59 informuje u dwóch kompozycjach autorki: „C’est moi, polka”  na fortepian  ofiarowana generałowi hrabiemu Rediger oraz...

Siemońska L.

Siemońska L. L. Siemońska (*?-†?)   jedyną zachowaną   kompozycją tej nieznanej autorki,  wydaną w Paryżu w 1862 roku   dla wydawnictwa Brockhaus,  jest  utwór Marie, valse brillante pou...

Snarska Maria

Snarska Maria Maria Snarska (*?-†?) działająca w połowie XIX wieku  autorka utworów fortepianowych, spośród których zachowały się Mazurka de salon Es- dur  (adnotacja w Kurierze Warszawskim z roku 1859 nr. 54) oraz Souvenir Mazurka dedykowany księciu Nicolas...