Skowrońska Janina

Janina Skowrońska (*1920 Germakówka – †1992 Lublin)

Kompozytorka i pedagog. Studiowała dyrygenturę chóralną we Lwowie u Adama Sołtysa.  We Wrocławiu ukończyła Szkołę Muzyczną im. F. Chopina w klasie fortepianu S. Rapp oraz tamże Wydział Pedagogiczny w PWSM. Zgłębiała sztukę dyrygentury u Włodzimierza Ormickiego. Kompozycji uczyła się w klasie Kazimierza Wiłkomirskiego , Piotra Perkowskiego oraz Tadeusza Szeligowskiego. Prowadziła Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Kierowała Teatrem Ziemi Lubuskiej.   Od 1958 była pedagogiem w różnych placówkach szkolnych na terenie Polski (m.in. Wałbrzych, Wrocław). Współorganizowała Festiwale Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu.

Pisała utwory symfoniczne, kameralne, fortepianowe, wokalne, wokalno-instrumentalne, utwory dla zespołów dziecięcych, muzykę teatralną (łącznie ponad 50 kompozycji). Los rękopisów kompozytorki nie jest znany. Za swoją działalność otrzymała liczne nagrody i odznaczenia.

Nuty na stronie BN oraz nukat.