Skibińska Władysława

Władysława Skibińska (*?-†?)  Jedyną zachowaną kompozycją autorki (dostępną w formie cyfrowej w zbiorach BN – pod linkiem) jest „Osiem łatwych utworów dla dzieci ułożonych przez Władysławę Skibińską ” Utwory wydane były nakładem autorki w Radomiu.