Scisłowska Zofia

Zofia Scisłowska (*1812-†1873) autorka Walca i Mazura na fortepian ofiarowanych Pannie hrabinie    z …Walewskich …Gabryeli Tymowskiej. Utwór wydany około 1845 roku w Lublinie znajduje się w  zbiorach Biblioteki Narodowej (link)