Szymańska Iwonka Bogumiła

Szymańska Iwonka Bogumiła (*11. VII. 1943 Warszawa-) pianistka i kompozytorka.

Absolwentka PSM I i II stopnia w Częstochowie w klasie fortepianu. W PWSM w Warszawie studiowała fortepian i kompozycje. Była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki . Wyróżniana na konkursach kompozytorskich . Od 1973 roku jest członkiem ZKP.

Informacje również w języku angielskim na stronie wikipedii.

Utwory z udziałem skrzypiec:

 • Mahoniowy koncert na skrzypce i orkiestrę (1975)
 • Hebanowy koncert na skrzypce i orkiestrę (1984)
 • Fantazja w stylu klasycznym na skrzypce i fortepian (1953)
 • Wariacje na temat góralski na kwartet smyczkowy (1968)
 • I kwartet smyczkowy (1968)
 • IIkwartet smyczkowy z fletem (1969)
 • IIIkwartet smyczkowy (1970)
 • IV kwartet smyczkowy (1973)
 • Mozaika na skrzypce i fortepian (1976)
 • V kwartet smyczkowy (1977)
 • VI kwartet smyczkowy (1978)
 • VII kwartet smyczkowy (1985)
 • Fraszki na skrzypce (1984)