Lachowska Stafania

Stafania Lachowska (*1898 Lwów -†1966  Kraków ) kompozytorka i pedagog. Studiowała grę na fortepianie u Jerzego Lalewicza i Witolda Friemanna w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego we Lwowie, a teorię i kompozycje w klasie Mieczysława i Adama Sołtysa i Adolfa Chybińskiego. Po przeniesieniu się do Warszawy studia kontynuowała w warszawskim  Państwowym Konserwatorium Muzycznym w klasie Kazimierza Sikorskiego. Prywatnie lekcji udzielał jej Karol Szymanowski. Już w czasie studiów zajęła się pedagogiką. Teorie muzyki wykładała w Krakowie i we Lwowie.  Pracowała również  w Polskim Wydawnictwie Muzycznym (PWM) jako redaktorka.

Jej dorobek kompozytorski składa się z utworów solowych  na fortepian, dzieł kameralnych  na różne składy oraz orkiestrowych i wokalnych.

Utwory z udziałem skrzypiec:

  • Kwartet smyczkowy ( 1947)
  • Zamknięty krąg na skrzypce, altówkę, wiolonczele i fortepian (1962)
  • 10 miniatur na dwoje skrzypiec (1964) (nuty)
  • opracowania utworów na skrzypce i fortepian