Drege-Schielowa Łucja

Łucja Drege- Schielowa (*13, II. 1893 Warszawa -†26 .I. 1962 Łódź) pianistka i kompozytorka. Jej profesorami byli Felicjan Szopski (kompozycja) oraz Maria Wąsowska Badowska (fortepian). Była aktywną pianistką i kameralistką. W okresie międzywojennym zajmowała się organizacją koncertów i muzycznych imprez. Po II Wojnie Światowej osiedliła się w Łodzi, gdzie uczyła fortepianu w szkole muzycznej.

Artystka pozostawiła po sobie dorobek kompozytorski , który przyniósł jej nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Do wczesnych kompozycji należą m.in. Sonata skrzypcowa, Toccata i fuga d moll, Partita na flet wiolonczelę i fortepian , Sonata e moll na fortepian  oraz pieśni do słów m.in . Leopolda Staffa, czy Emila Zegadłowicza. W późniejszym okresie zajmowała się muzyką dydaktyczną i popularną. Bardzo cenione w dorobku artystki pieśni są często opracowaniem piosenek ludowych i stylizacją folklorystyczną.

Więcej informacji na stronie culture.pl.

Materiały nutowe dostępne przy pomocy strony nukat.edu.pl.