Ścisłowska Zofia

Ścisłowska Zofia Zofia Ścisłowska (*1812-†1873) bliżej nieznana autorka kilku utworów fortepianowych, wśród których znajdują się Walc i Mazur ofiarowany J. W. Gabryeli Tymowskiej z hrabiów Walewskich  (link do nut ze zbiorów BN ) oraz Walc lubelski ofiarowany Annie...

Śliwińska Józefa

Śliwińska Józefa Józefa Śliwińska (*?-†?) autorka utworu Tyrolczycy, Kontredanse z motywów operetki „Ptasznik z Tyrolu” z muzyką Karla Zellera (przełożonego na fortepian). Wydany był nakładem autorki  w Warszawie około 1891 roku dla wydawnictwa Muller....

Świątnicka Kalina

Świątnicka Kalina Kalina Świątnicka (*29. IV. 1988 Warszawa-) kompozytorka, której dorobek artystyczny  obejmuje liczne utwory zarówno orkiestrowe, kameralne, solowe, jak i elektroakustyczne, instalacje audiowizualne, muzykę do filmów i animacji, a także muzykę do...

Śniady Marta

Śniady Marta Marta Śniady (* 2. II. 1986 Pabianice-) kompozytorka i teoretyk muzyki. W swojej twórczości   podąża za wizją muzyki odwołującej się do różnych form sztuki. Jest wyznawcą idei , że nowa muzyka jest ważnym medium komunikacji społecznej, dlatego nie...