Radoszewska Aleksandra

Radoszewska Aleksandra Aleksandra  Radoszewska (*?-†?)  – arystokratka , kompozytorka  popularnego romansu cygańskiego  „Chryzantemy” do słów Wincentego Rapackiego  egzystującego w licznych wydaniach polskich i rosyjskich. Link do strony stare...

Rosenberg Aniela

Rosenberg Aniela Aniela (Angelique) Rosenberg z baronów Bertrande de Domballe (*?-†?)  pochodząca z arystokracji kształcona w grze na fortepianie autorka „Valse Melancolique” i ” „La belle Marie” na fortepian. Kompozycje wydane były...

Różycka Beata

Różycka Beata Beata Różycka (*?-†?)  Zostały udokumentowane trzy utwory Beaty Różyckiej : Wesoły Michałowiak op. 1 , Marzenia nad Gopłem op. 10, Melancolie d’une Vierge op....

Różańska Jadwiga

Różańska Jadwiga Jadwiga Różańska (*?-†?)  autorka jedynego udokumentowanego utworu jakim jest Walc na fortepian. Nuty kompozycji znajdują się w Narodowej Bibliotece Rosji w...

Rysterówna

Rysterówna Rysterówna(*?-†?) kompozytorka melodii pt.   „Hymn młodzieży polskiej” na dwa głosy z akompaniamentem fortepianu (wydany w składzie F. Nowowiejskiego) oraz  „Hymnu na cześć Stanisława Kostki ” na cztery głosy mieszane. Nuty dostępne...