Modrakowska Maria

Modrakowska Maria Maria Modrakowska (*10.XII. 1896 Lwów-† 16.X. 1965 Wrocław) polska śpiewaczka. Po ukończeniu Konserwatorium we Lwowie w klasie fortepianu prof. Heleny Ottawowej kontynuowała studia pianistyczne u Henryka Melcera Szczawińskiego w Warszawie....

Schmager Lataczowa Wanda

Schmager Lataczowa Wanda Wanda Schmager Lataczowa (*1908-†1989) działająca w XX wieku, bliżej nieznana autorka dwóch kolęd , pisanych do słów Gustawa Schmagera- prawdopodobnie męża kompozytorki. Kolędy dostępne są w zbiorach BN (informacja pod...

Olivier Wilhelmina

Olivier Wilhelmina Wilhelmina Olivier  (*?-†?)  W Kurierze Warszawskim z 1846 roku nr. 9 ukazała się informacja o utworze autorki : Polka na fortepian ofiarowana Pannie Kasildzie Zagrodzkiej. Nuty utworu można było nabyć w składach Sennewalda i...

Osztorp Ludwika

Osztorp Ludwika Ludwika (Luiza) Osztorp  (*?-†?) pochodząca z hrabiowskiego rodu Osztorpów  autorka dwóch kompozycji , o których informacje ukazały się w numerach Kuriera Warszawskiego z 1826 roku: Mazura Es- dur na fortepian  oraz Nowego Mazurka na fortepian (wydane...

Oranowska z Mirskich Antonina

Oranowska z Mirskich Antonina Antonina z Mirskich Oranowska  (*?-†?)  działająca  w II połowie XIX wieku autorka praktycznie jedynego utworu pt. Wspomnienie 25 go sierpnia 1880. Mazur na fortepian. Utwór znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej Rosji w...