Zakrzewska Celina

Celina Zakrzewska (*?-†?)  Autorka  wydanego w Żytomierzu Walca  na fortepian  pt. ” Mysli moje” op. 1 i ofiarowanego Władysławowi Iżyckiemu oraz Walców na fortepian zawierających Introdukcje i Walce nr 1-3 (wydane w Leningradzie)