Wołowska z Korybut Woronieckich Stefania

Stefania Wołowska z Korybut Woronieckich (*1860-†1925) działająca w drugiej połowie XIX wieku arystokratka, autorka zachowanych w zbiorach Biblioteki Narodowej ( tutaj ) „Wspomnienia „ op. 3 – ofiarowanego w dowód przyjaźni hrabinie Marii Sobańskiej z hrabiów Grocholskich , oraz walca salonowego – „Curuś – marzenie” (tutaj ) wydanego w redakcji Echa Muzycznego Teatralnego i Artystycznego Rajchmana i Frendlera.