Widłak Elżbieta

Widłak Elżbieta (*20. XI. 1941 Kraków-) kompozytorka.

Kształciła się w PWSM w Krakowie w klasie kompozycji Stanisława Wiechowicza, a po jego śmierci w klasie Tadeusza Machla. Studiowała też wokal i teorię muzyki. W 1964 roku  jako członek Koła Młodych otrzymała stypendium twórcze ZKP, które umożliwiło kompozytorce dalsze dwuletnie kształcenie w Genewie  w klasie kompozycji Andre Marescottiego.

Od 1964 wykładała w PSM w Krakowie. Od 1965 roku zajmowała się pracą edytorską w Redakcji Muzyki Współczesnej poświęcając się promowaniu polskiej współczesnej muzyki.

Utwory z udziałem skrzypiec:

  • Sonata na skrzypce i fortepian (1961)
  • Koncert skrzypcowy (1964)
  • Kwartet smyczkowy (1964)
  • Studia na kwintet smyczkowy (1965)
  • Kwintet genewski na dwoje skrzypiec dwie altówki i wiolonczele (1965-68)