Szwed Katarzyna

Katarzyna Szwed (* 27. IV. 1980 Kraków-) kompozytorka  kształcona w Krakowie, Hadze, Rotterdamie i  Birmingham.

„Katarzyna Szwed stara się tworzyć w postawie nieustannego zachwytu nad światem. Swoje utwory komponuje z rozmytych plam dźwiękowych, pełnych jasnych i szklistych brzmień. Narracja jej muzyki jest skupiona i niespieszna, a skala dynamiczna, rozpoczynająca się gdzieś na granicy słyszalności, ogranicza się najwyżej do mezzoforte. Te wyjątkowo sensualne kompozycje przenika poetycki charakter, pełne są też szlachetnego liryzmu i głęboko zanurzone w nastroju kontemplacji”.

Strona internetowa artystki

Informacje również na portalu polmic.pl.

Utwory kameralne ze skrzypcami:

  • On(e) two na skrzypce, klarnet, wiolonczelę i fortepian (2006)
  • Muzyka do Przejść na skrzypce, wiolonczelę, dwa oboje, fortepian i akordeon (2007)
  • 3D Haiku na skrzypce solo (2009)
  • Alaya-vijnana na fortepian preparowany, skrzypce, wiolonczelę, kontrabas i wideo (2011)