Sumowska Helena

Helena Sumowska z Massalskich (*?-†?) polska kompozytorka działająca w XIX wieku. Jest autorką wydanych przez firmę Gebethner utworów fortepianowych wśród których znajdują się walce, marsze, mazurki i galop balowy (link do nut zachowanych w zbiorach Biblioteki Narodowej.)