Przydworska Anna

Przydworska Anna (*22 . VII. 1973 Białystok) kompozytorka, teoretyk muzyki oraz pedogog. Uczy takich przedmiotów jak improwizacja fortepianowa i techniki kompozytorskie. Pracuje także jako prelegent przy audycjach organizowanych przez Operę i Filharmonię Podlaską.

Informacje pod adresem polmic.pl.

Z udziałem skrzypiec powstały:

  • Trzy miniatury na skrzypce i fortepian (1995)
  • Kwartet smyczkowy (1999)
  • Sonata na skrzypce i fortepian(1999)
  • Koncert na skrzypce i orkiestrę (2001)