Piątek- Stępniewska Katarzyna

Piątek-Stępniewska Katarzyna (*1960 Kraków-) kompozytorka i teoretyk muzyki. Wykładowca w zakresie kompozycji, teorii muzyki, oraz improwizacji fortepianowej.  Autorka prac teoretycznych i artykułów z zakresu muzyki współczesnej.

O kompozytorce informacje dostępne na stronie polmic.pl.

Wśród utworów z udziałem skrzypiec znajduje się:

  • Kwartet smyczkowy (1999)