Parczewska z Lipińskich Natalia

 Natalia Parczewska z Lipińskich  (*20. VII. 1820- ?) pianistka i kompozytorka, córka słynnego skrzypka – Karola Lipińskiego. Autorka m.in. mazurków (dedykowanych F. Chopinowi) oraz innych tańców stylizowanych. Losy spuścizny artystki bliżej nieznane.

Nuty mazurków dostępne na stronie.