Niewiadomska – Michałowicz Barbara

Niewiadomska – Michałowicz Barbara (* 7. IV. 1938 Lublin-) kompozytorka i pedagog.

Kompozycje studiowała w Warszawie  w klasie Piotra Perkowskiego. Nagroda na Konkursie Związku Kompozytorów Polskich za „Alleluja” umożliwiła jej kontynuacje edukacji w Paryżu w klasie Nadii Boulanger. Jednocześnie ze studiami prowadziła działalność pedagogiczną m.in. w PSM im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Jest członkiem zarówno ZKP jak i Klubu Inteligencji Katolickiej. Wśród jej dorobku kompozytorskiego dominuje muzyka wokalna mająca odniesienie do tradycji religijnych, historycznych i literackich. Głowną cechą jej dzieł jest naturalna ekspresyjność wyrażona zarówno środkami rytmicznymi, melodycznymi  i kolorystycznymi. Duża część jej twórczości przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży. Wśród nich są piosenki na głos z fortepianem pisane również do własnych tekstów. Pisała także utwory kameralne przeznaczone na różne składy wykonawcze. Dokonywała opracowań ludowych piosenek,  pieśni historycznych kolęd i pastorałek. Za swą działalność otrzymała Nagrodę Indywidualną I stopnia Ministra Kultury i Sztuki (1991) oraz w tym samym roku Złoty Krzyż Zasługi.

Utworem z udziałem skrzypiec jest wyróżnione w 1984 roku na konkursie kompozytorskim Oddziału Warszawskiego

  • Expromptum na flet skrzypce i wiolonczele (1984).