Nawrocka Aldona

Aldona Nawrocka (*9. VIII. 1977 Rzeszów-) kompozytorka, pianistka, improwizatorka i pedagog realizująca się również w szerokim spektrum działalności jako publicystka naukowa, organizatorka wydarzeń muzycznych czy pedagog w ośrodkach specjalistycznych jak Ośrodek dla dzieci Głuchych i Niedosłyszących w Michalinie k/Warszawy. Autorka utworów nagradzanych na wielu konkursach kompozytorskich, prezentowanych na znaczących wydarzeniach muzycznych i wykonywanych przez znakomitych artystów. Obecnie jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, gdzie wykłada przedmioty: Propedeutyka kompozycji z elementami aranżacji, Czytanie partytur, Instrumentacja, Analiza muzyczno-ruchowa dzieła muzycznego, a także jest pianistką Kierunku Taniec na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca.

Szczegółowe informacje o artystce na stronie polmic.pl. oraz na stronie UMFC.

Utwory kameralne ze skrzypcami:

  • Kwartet smyczkowy „Da Requiem” (2001)
  • @tRio na trio smyczkowe (2003)
  • Kwartet smyczkowy nr 2 „Darkness” (2005-2006)