Moszumańska – Nazar Krystyna

Krystyna Moszumańska – Nazar ( *1924 Lwów-†2008 Kraków) pianistka, kompozytorka i pedagog.

Kształciła się  w Krakowie w klasie fortepianu prof. Jana Hoffmana oraz w klasie kompozycji Stanisława Wiechowicza. Za swoje kompozycje otrzymywała wiele nagród m.in. za Oberek ze Suity Tańców Polskich na fortepian, Hexaedre na orkiestrę, Exodus na orkiestrę symfoniczną i taśmę.

Na konkursie dla młodych kompozytorek w Buenos Aires zdobyła I nagrodę za Muzykę na Smyczki, a na konkursie im K. Szymanowskiego II  nagrodę za poemat Polskie Madonny na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną. Była pedagogiem teorii muzyki w Państwowym Liceum Muzycznym w Krakowie. Pracowała także jako akompaniator. Od 1963 wykładała kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej  w Krakowie. W swojej uczelni pełniła przez długie lata kierownicze stanowiska. Gościnie wykładała też w wielu miastach Europy m.in. w Lipsku, Norynberdze czy Helsinkach. Była wielokrotnym jurorem na międzynarodowych konkursach kompozytorskich.

Za swoją działalność otrzymała  wiele odznaczeń m.in. kilkakrotnie nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, Złoty Krzyż Zasługi, Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i wiele innych.

Więcej informacji o kompozytorce na stronach culture.pl oraz wikipedii.

Utwory z udziałem skrzypiec:

  • Trio smyczkowe (1960)
  • Quartetto per archi (1973-74) (nuty)
  • Kwartet smyczkowy nr 2 (1980) (nuty)
  • Canzona na skrzypce solo (1985) (nuty)
  • Impresja na kwartet smyczkowy (1997-98)
  • Kwartet smyczkowy nr 3 (1995)
  • Kwartet smyczkowy nr 4 (1998-2003)
  • Koncert na skrzypce i orkiestrę (1999-2000)