Miłaszewska ?

Miłaszewska (*?-†?) polska kompozytorka działająca prawdopodobnie w XIX wieku we Lwowie. Jest autorką opery w dwóch aktach  „Aspazja i Perykles” wydanej we Lwowie w 1824 roku. Tego samego roku miało miejsce wykonanie dzieła- również we Lwowie.