Maciejasz- Kamińska Anna

Anna Maciejasz-Kamińska (* 9. I. 1938 Niepołomice-) ukończyła kompozycję, oraz teorię muzyki z wyróżnieniem w klasie Bogusława Schaeffera w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademii Muzycznej). Jest laureatką konkursu kompozytorskiego im.Grzegorza Fitelberga (Przemiany) i Konkursu Młodych ZKP (Il piu et il meno). W kompozycji preferuje konstrukcje sonorystyczne uzyskane z materiału instrumentalnego przekształconego elektronicznie, bądź też na drodze performacji naturalnych. Jej poszukiwania koncentrowały się także wokół znaku graficznego, będącego zarówno elementem partyturowego zapisu parametrów dźwięku,  jak i struktur wielopłaszczyznowej determinacji formy. Partytury muzyki graficznej Anny Maciejasz-Kamińskiej eksponowane były na wystawach połączonych z koncertami monograficznymi, a utwory wykonywane w kraju i zagranicą.

 

Utwory na skrzypce to:

  •  Trio smyczkowe (1971)
  • For three or four na perkusję, fortepian , skrzypce i wiolonczelę (1976)