Iszkowska Zofia

Zofia Iszkowska (*1911 Nowy Sącz-†2000 )- kompozytorka i pedagog. Studiowała w Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie pod kierunkiem  Heleny Ottawowej ( grę na fortepianie ), oraz  kompozycję u Adama Sołtysa. Wiedzę  z zakresu kompozycji pogłebiała  również u Kazimierza Sikorskiego w Łodzi. Od 1948 roku była członkiem ZKP. W jej kompozytorskim dorobku znajdują się utwory orkiestrowe ( wśród nich min. Symfonia i Suita na małą orkiestrę ) kameralne ( kwartety smyczkowe,  Sonaty na skrzypce i fortepian  oraz altówkę i fortepian, Preludium na skrzypce i fortepian) , utwory fortepianowe ( Sonata, Wariacje , Etiudy ) wokalno- instrumentalne oraz pieśni do słów polskich poetów min. Juliana Tuwima czy  Leopolda Staffa.

Utwory ze skrzypcami:

  • Preludium na skrzypce i fortepian( 1941)
  • Sonata na skrzypce i fortepian (1942)
  • 2 kwartety smyczkowe (1948/49)