Grodzicka- Rzewuska Julia

Julia Grodzicka Rzewuska (*1803-†1880) działająca w Krakowie  śpiewaczka i kompozytorka. Była żoną hrabiego Rzewuskiego.  Skomponowała pieśni oraz opery komiczne „ Obiad z Magdusią” (1821) „ Malwina i Ernest” (1825)-” Małżonek  wszystkich kobiet” (1825). Jest również autorką zachowanych w zbiorach Biblioteki Narodowej dwóch Romansów na dwa głosy z akompaniamentem fortepianu (Deux romances à deux voix ) (nuty)