Gleinert Renata

 Renata  Gleinert (* 14. V. 1938 Bydgoszcz-†19 . II. 2009 Gdańsk) polska pianistka, kompozytorka i pedagog. Jej dorobek twórczy obejmuje około 200 piosenek wykonywanych przez znanych artystów. W większości są to kompozycje poświęcone miastu Gdańsk, morzu i kulturze kaszubskiej.  Za wybitne zasługi dla kultury została wyróżniona wieloma odznaczeniami i nagrodami państwowymi i regionalnymi m.in. Medal Księcia Mściwoja II.

Wiadomości o artystce tutaj