Broniec Ewelina

Ewelina Broniec  (II połowa XIX w.)

Ewelina Broniec jest autorką dwóch znanych z publikacji utworów fortepianowych. Jednym z nich jest Lublinianka-Polka w tonacji B-dur opublikowana w roku 1886 nakładem redakcji czasopisma „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”, jako dodatek nutowy do numeru 169 (łącznie z utworami F. Liszta i Z. Noskowskiego). Drugi utwór to utrzymany w tonacji  As-dur walc Słowik skomponowany prawdopodobnie około 1890 roku i zadedykowany „Wielmożnemu Leopoldowi Lewandowskiemu”, o czym świadczy data na zachowanym egzemplarzu (Warszawa, 1891).

Walc „Słowik” dostępny przy pomocy linku Biblioteki Narodowej