Szczuka Jezierska ?

? Szczuka Jezierska (*?-† ?) kompozytorka działająca w I połowie XIX wieku w Warszawie, gdzie  w 1830 roku zostały wydane jej utwory fortepianowe : Walc i Mazur. Nie zachowały się jednak  informacje o jej życiorysie i szerszej spuściźnie kompozytorskiej.