Kaszewska – Galin Danuta

Danuta Kaszewska Galin (*26. XII.1949 Warszawa-) kompozytorka i pedagog. Kompozycje studiowała w PWSM w Łodzi w klasie Tomasza Kiesewettera (1971-75) W 1986 r otrzymała odznakę Zasłużonego Działacza Kultury. W jej twórczości przeważają kompozycje fortepianowe i kameralne. W zakresie formy stosuje tradycyjne rozwiązania. Melodię  traktuje  jako najważniejszy środek wyrazu. 

Kompozycje ze skrzypcami:

  • Miniatura na skrzypce i fortepian (1972)
  • I Kwartet smyczkowy (1973)