Kaczurbina- Zdziechowska Maria

Maria Kaczurbina Zdziechowska (*30. VII. 1908 Warszawa-†15. III. 1976 Warszawa) kompozytorka i pedagog. Studia odbyła pod kierunkiem Stanisława Kazury w Konserwatorium w Warszawie. Od 1929 roku prowadziła działalność pedagogiczną w szkołach muzycznych I i II stopnia. W 1948 roku podjęła pracę w Polskim Radio gdzie była autorką audycji i programów umuzykalniających. Współtworzyła podstawy metodyki nauczania muzycznego oraz programy edukacyjne dla dzieci. Była autorką elementarza „Moje pierwsze nutki”  wydanego w Krakowie w 1959 roku. Napisała około 150 piosenek dla dzieci. W ostatnich latach życia gromadziła dokumentację ludowych pieśni, zabaw i tańców dziecięcych z różnych regionów polski.

Więcej informacji o kompozytorce na stronie

Wiadomości o materiałach nutowych pod linkiem.

Nuty wydane przez PWM.