Zawadzka Barbara

Zawadzka Barbara (* 21. IX. 1951 Warszawa-) pianistka i kompozytorka. Wykładowca na Akademii Muzycznej w Krakowie, którą ukończyła w klasie kompozycji u Krzysztofa Pendereckiego.  Ze swoimi kompozycjami uczestniczyła w wielu festiwalach w kraju i zagranicą. Piszę muzykę do teatru, radia i filmu.

Za swoją twórczość  była wielokrotnie nagradzana m.in. za Motif of space na 9 skrzypiec (1977), za który otrzymała I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim.

Informacje szczegółowe  dostępne na portalach culture.pl i polmic.pl.

Dyskografia dostępna jest  pod adresem.

Utwory skrzypcowe:

  • Motif of space na 9 skrzypiec (1977)
  • Monodram na skrzypce (1996)