Zamoyska Maria

Maria Zamoyska (* 15. V. 1860 Paris-† 23. II. 1937 Zakopane) pochodząca z rodu arystokratycznego śpiewaczka i kompozytorka. Studia wokalne odbyła m.in.  w Paryżu u Pauliny Viardot. W swojej spóźninie kompozytorskiej zostawiła pieśni znajdujące się z zbiorach Biblioteki Narodowej (tutaj ) oraz Biblioteki Jagielońskiej.