Zalewska Beata

Beata Zalewska (*12 . VII. 1967 Wrocław- ) działająca we Wrocławiu kompozytorka oraz nauczyciel przedmiotów ogólno- muzycznych i improwizacji fortepianowej.

 

Wiadomości o kompozytorce na stronie.

Utworem kameralnym ze skrzypcami jest

  •  Kwartet smyczkowy (1994)