Woźny Joanna

Joanna Woźny (*27 . VII. 1973 Zabrze-) kształcona w zakresie filozofii , teorii muzyki i kompozycji artystka działająca  obecnie w Austrii.

„Jej utwory znajdują się raczej w półcieniu, na granicy słyszalności, skąd przemawiają do słuchacza dyskretnym szeptem. Punkt wyjścia w tworzeniu stanowi wyobrażone brzmienie, które następnie stara się uzyskać za pomocą instrumentów. Sięga przy tym zazwyczaj po rozszerzone techniki wykonawcze, nieraz plasujące się aż na granicy fizycznej możliwości muzyków i instrumentów. Na dane brzmienie składają się przy tym konkretne parametry, jak szybkość, głośność czy technika wydobycia dźwięku, a poprzez modyfikację tych zmiennych następuje proces rozwoju utworu: przechodzenia od jednego brzmienia do następnego…”

Wiadomości o kompozytorce na stronie Wydawnictwa Juliane Klein. oraz na powyższym portalu.

Wywiad z Joanną Woźny dostępny tutaj.

Audycja dla polskiego radia „Komponowanie oznacza myślenie” dostępna pod linkiem.

Utwory z udziałem skrzypiec:

  • silben- meer- farben na flet, klarnet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2004)
  • kahles Astwerk na głos wokalny, flet, skrzypce i wiolonczelę (2007/8)
  • Surfacing na trio smyczkowe (2008)
  • Vom Verschwinden einer Landschaft II na skrzypce, altówkę, wiolonczelę i fortepian (2011)
  • mobile elements na klarnet basowy, puzon, perkusję, fortepian, skrzypce, wiolonczelę i kontrabas (2011)
  • diffraction courses na klarnet, saksofon, 2 perkusistów, fortepian, skrzypce, wiolonczelę i kontrabas (2012)
  • stairs na flet, fortepian, akordeon, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2013)