Widawska – Kotulecki Olga

Olga Widawska – Kotulecki (* 25. I. 1967 Kraków-) kompozytorka i pedagog. Jest absolwentką wydziału kompozycji na Akedemii Muzycznej w Krakowie w klasie Buogusława Schaeffera. Swoje kształcenie kontynuowała w Wiedniu , dzięki stypendium naukowemu. Tam  tajniki kompozycji zgłębiała  u Afreda Uhla, a  następnie w klasie Thomasa Christiana Davida.  Obecnie oprócz działalności pedagogicznej,  zajmuje się również pracą wydawniczą. Specjalizuje się w komputerowej selekcji nut. Jej twórczość kompozytorska obejmuje utwory kameralne, koncerty  solowe, oraz wokalne.