Wejnert Józefina

Józefina ( Józefa ) Wejnert (*?-†?) córka Antoniego Wejnerta działająca w I połowie XIX wieku. Jest autorką kilku utworów fortepianowych. Adnotacje na temat tych kompozycji znalazły się m.in.  w numerach Kuriera Warszawskiego. Wśród nich  znajdują się : Nowy Mazur skomponowany na dzień 19 marca ofiarowany Solenizantom Józefom, Nowy Mazur ofiarowany Pannie Antoninie Kwiatkowskiej, Mazur ofiarowany Krasnodębskiej z hrabiów Wołłowiczów, 3 Walce ( jeden ofiarowany Francoise  Radziszewskiej), Polonez B-dur ( link do nut)