Weill Emilia

Bliżej nieznana Emilia Weill (*?-†?) jest autorką wydanego w Warszawie utworu fortepianowego „Souvenir  de l’amitie”. Kompozycja znajduje się w zboirach BN

( Mus. III. 102.638)