Turowicz Maria

Bliżej nieznana Maria Turowicz jest autorką  wydanego w 1920 roku Walca na głos z akompaniamentem fortepianu Ach dzwoń walczyku , do którego napisała słowa i muzykę. Nuty dostępne w formie cyfrowej w zbiorach BN ( link)