Trębicka Maria

Maria Trębicka (* 26 . X. 1893 Linowa -† 26. IX.1985 Warszawa) pianistka , kompozytorka i pedagog. W Konserwatorium w Warszawie kształciła się w klasie fortepianu u prof. Katarzyny Jaczynowskiej. Kompozycje studiowała u Romana Statkowskiego.    W 1935 r. na konkursie młodych kompozytorek polskich zdobyła wyróżnienie za Sonatę skrzypcową. Była pedagogiem fortepianu w Warszawie i w Żyrardowie. W 1984 roku została członkinią ZKP.

Utworem zachowanym na skrzypce jest wyżej wymieniona:

  • Sonata skrzypcowa (1939)