Szajna – Lewandowska Jadwiga

Jadwiga Szajna – Lewandowska (*12. II. 1912 Brody – †14.III. 1994 Wrocław) pianistka , kompozytorka i pedagog. Gry na fortepianie uczyła się we Lwowie, w klasie Marii Sołtys, zaś kompozycji pod kierunkiem Tadeusza Szeligowskiego, Piotra Perkowskiego i Stefana Bolesława Poradowskiego we Wrocławiu. Artystka  poświęciła się przede wszystkim kompozycji  utworów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Wśród nich znajdują się dzieła sceniczne- (balety), chóralne,  instrumentalne i wokalno- instrumentalne. Za swoje kompozycje otrzymała wiele nagród – m.in. za  Regiment na chór mieszany i małą orkiestrę, balet  dziecięcy Ein Spaziergang in der Stadt.  Jej utwory wybrzmiewały również poza granicami kraju.  Działała też jako pedagog – uczyła teorii muzyki, zespołów kameralnych, propedeutyki kompozycji. Była dwukrotnie laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Kompozytorka tworzyła muzykę niezwykle potrzebną i chętnie wykonywaną na miarę możliwości percepcyjnych młodych odbiorców. Stworzyła własny, identyfikujący ją  muzyczny styl.

Informacje również na stronie culture.pl.

Utwory na skrzypce:

  • Dwie etiudy na skrzypce i fortepian (1960)
  • Ballada na skrzypce i orkiestrę kameralną (1964)
  • Sześć utworów na skrzypce i fortepian dla młodych solistów i kameralistów (1978-80)