Stępalska-Spix Joanna

 Stępalska-Spix Joanna (*4. IX. 1967 Kraków-) kompozytorka, flecistka i pedagog.  Jej kompozycje wydawane są w wydawnictwach Zimmermann Verlag, Certosa Verlag, Waldkauz Verlag’ , a wybrzmiewają na salach koncertowych  w Polsce, Austrii, Niemczech, Holandii, we Francji, Włoszech, na Słowacji i Ukrainie.

Informacje o artystce na stronach culture.pl i polmic.pl.

Artykuł „ Kompozytorki polskie w Niemczechtutaj.

Utwory ze skrzypcami:

  • Fantazja na skrzypce solo (1990)
  • Scherz! na flet, obój, skrzypce i fortepian (1993)
  • Trio na flet, obój i skrzypce (1993)
  • Evoluzione na skrzypce, fortepian i komputer (1993)
  • Drzewo. Miłość. Wspomnienie, trzy pieśni na sopran, obój, flet, skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1995)
  • Trio – D na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1997)