Stachurska Anna

Anna Stachurska (*8. XII. 1987-) kompozytorka, przedstawicielka najmłodszego pokolenia polskich twórców. Zainteresowania artystki oscylują zarówno wokół utworów na tradycyjne instrumentarium, jak i kompozycji elektronicznych. Szczególne miejsce w dorobku kompozytorki zajmuje flet, ukazywany za każdym razem w nowym, współczesnym kontekście. W roku 2016 została absolwentką klasy kompozycji Juan Pampina Uniwersytetu w Waszyngtonie. Obecnie  mieszka i działa w Stanach Zjednoczonych.

Utworem kameralnym na skrzypce jest:

Zolpidem na kwartet smyczkowy (2014)